Pressreleaser

McLaren Proton Therapy Center – Karmanos Cancer Institute, väljer RayStation till dosplanering för protonbehandling

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att McLaren Proton Therapy Center i Flint, Michigan, USA, har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®*.

McLaren Proton Therapy Center har lång erfarenhet av att utföra protonbehandlingar i Detroit och området kring östra Michigan. Cancercentret är det enda i storstadsregionen Detroit som håller högsta klass i National Cancer Institutes (NCI) nationella bedömningsregister och ett av bara 51 centra i sitt slag i USA. Sedan 2018 har kapaciteten på centret ökat och man har nyligen behandlat sin 600:e patient.

Köpet av RayStation kommer att stödja protonbehandlingsprogrammet och inkluderar teknologier som deep learning-segmentering, bilddeformation, adaptiv planering och fallback-planering, vilket möjliggör att automatiskt ha reservplaner redo vid eventuella driftstörningar samt att kunna jämföra olika modaliteter för att hjälpa läkarna att välja den mest lämpliga behandlingstekniken. Dessutom planeras avdelningen bli den första i världen att leverera protontbehandling till patienter med hjälp av Leo Cancer Cares teknologi för upprätt behandling, vilken RaySearch nyligen informerat om i ett pressmeddelande.

Vahagn Nazaryan, Ph.D., chef på Radiation Oncology Services & McLaren Proton Therapy Center: “Vi fortsätter att etablera samarbeten med innovativa samarbetspartner som erbjuder teknologi som gynnar patienterna genom att på olika sätt förbättra vårdkvaliteten. Detta nya partnerskap förstärker vårt patientfokuserade förhållningssätt.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: Vi ser fram emot att samarbeta med McLaren Proton Center kring såväl konventionell protonbehandling som spännande nya behandlingsmetoder. RaySearch tillkännagav nyligen ett partnerskap med Leo Cancer Care och implementeringen av RayStation på McLarens center kommer att göra det möjligt för centret att fullt ut utnyttja Leo Cancer Cares teknik.”

Om McLaren Prton Therapy Center 
McLaren Proton Therapy Center i Flint, Michigan, USA, som är en del av Karmanos Cancer Institute vid McLaren Flint, är det största protoncentret i Michigan och erbjuder omfattande behandlings- och diagnosverksamhet för cancerpatienter. Detta gör att McLaren kan erbjuda det senaste vad gäller avancerad teknologi i kampen mot cancer, men också att man kan erbjuda många av de olika vårdinsatser som cancerpatienter behöver på ett och samma ställe. Centrets avancerade teknologi inkluderar pencil-beam scanning, vilket gör att man kan erbjuda intensitetsmodulerad protonbehandling (IMPT). IMPT är en högspecialiserad protonbehandling som ger en exakt dos av protoner, ofta till väl avgränsade mål.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com