Extra bolagsstämma

Onsdagen den 9 november 2022 hölls en extra bolagsstämma. Bolagsstämman hölls enbart genom poströstning vilket innebar att den genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Protokoll
Bilaga 1 - Kallelse
Bilaga 2 - Poströstningsformulär
Bilaga 3 - Slutredovisning poströster

Günther Mårder, föreslagen styrelsemedlem