Organisation

Företagsledning

Johan Löf

Johan Löf
VD och Grundare

Ledamot sedan 2000.

Födelseår: 1969

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande för Venture Cup Sverige. Flertalet styrelseuppdrag för andra bolag inom RaySearch-koncernen.

Utbildning
Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.

Arbetslivserfarenhet
Vd i RaySearch sedan 2000.

Antal aktier
6 243 084 serie A och 18 393 serie B.

Björn Hårdemark

Björn Hårdemark
Vice VD

Födelseår: 1977

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Tilldelades teknisk fysiks honnörsstipendium 2003.

Arbetslivserfarenhet
Björn Hårdemark gjorde sitt examensarbete på RaySearch 2002 och har sedan dess innehaft positioner som forskningsingenjör, systemutvecklare, fysiker, chefsfysiker och forskningschef på bolaget innan han 2015 tillträdde som vice vd. Under 2022 var han tillförordnad finanschef från april till november.

Antal aktier
18 000 serie B.

Niclas Borglund

Niclas Borglund
Servicechef

Födelseår: 1971

Utbildning
Doktor i fysik från Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet
Niclas Borglund tillträdde som servicechef 2010. Han anställdes som projektledare på utvecklingsavdelningen i RaySearch 2006. Tidigare arbetslivserfarenhet innefattar teknisk konsult på Savantic AB, framför allt inom mjukvaruutveckling i högteknologiska projekt.

Antal aktier
400 serie B. 

Lars Jordeby

Lars Jordeby
Försäljningschef för regionen Asien, Stillahavsområdet och Mellanöstern

Födelseår: 1965

Arbetslivserfarenhet
Lars Jordeby tillträdde som försäljningschef för Asien, Stillahavsområdet och Mellanöstern 2014. Han har närmare 30 års erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom strålbehandlingsområdet i Europa, Asien och Nordamerika på bland annat Scanditronix Medical AB, IBA Dosimetry AB, C-RAD AB och ScandiDos AB. Lars är även en av grundarna av samt delägare i bolaget ScandiNova Systems AB.

Antal aktier
1 800 serie B. 

Annika Henriksson

Annika Henriksson
Tillförordnad CFO

Födelseår: 1969

Utbildning
Ekonomie magisterexamen från Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet
Annika Blondeau Henriksson tillträdde som interim CFO i juli 2023. Hon har lång erfarenhet av ledande ekonomibefattningar och har under de senaste åren arbetat som interim CFO i olika branscher inklusive noterade bolag.

Antal aktier
0

Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
Forskningschef

Födelseår: 1973

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet
Kjell Eriksson tillträdde som forskningschef 2015. Han anställdes som utvecklare på RaySearch 2001 och blev forskningsingenjör då forskningsavdelningen bildades 2003.

Antal aktier
24 000 serie B. 

Peter Kemlin

Peter Kemlin
Försäljnings- och marknadschef

Födelseår: 1974

Utbildning
Civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet
Peter Kemlin tillträdde som försäljnings- och marknadschef i RaySearch 2012. Han har lång erfarenhet inom medicinteknik, både som konsult åt svenska sjukhus samt arbete med försäljning och marknadsföring, primärt inom strålbehandling. Peter har även arbetat som Handelssekreterare på Sveriges exportråd.

Antal aktier
300 serie B (samt 1 098 via närstående). 

Henrik Friberger

Henrik Friberger
Utvecklingschef

Födelseår: 1971

Utbildning
Civilingenjör i Elektronik från KTH. 

Arbetslivserfarenhet
Henrik Friberger tillträdde som utvecklingschef 2013. Han anställdes på RaySearch 2001 och har arbetat med mjukvaruutveckling, team- och projektledning samt varit chef för en av grupperna på utvecklingsavdelningen. Tidigare arbetslivserfarenhet innefattar mjukvaruutvecklare på Pacesetter AB (sedermera St Jude Medical AB) inom fältet pacemakersystem.

Antal aktier
16 500 serie B. 

David Hedfors

David Hedfors
Kvalitetschef

Födelseår: 1976

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från KTH.

Arbetslivserfarenhet
David Hedfors tillträdde som kvalitetschef 2010. Han anställdes som utvecklare i RaySearch 2002 och har även arbetat som team- och projektledare.

Antal aktier
1 000 serie B. 

Fredrik Löfman

Fredrik Löfman
Chef maskininlärning

Födelseår: 1978

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers med master i fysik från Imperial College och doktor i tillämpad matematik från KTH inom optimering av strålterapi.

Arbetslivserfarenhet
Fredrik Löfman doktorerade på RaySearch 2003–2008 och var därefter forskningsingenjör, utvecklare och projektledare för RayStation. Mellan 2011 och 2017 arbetade Fredrik med riskmodellering på SEB. Han kom tillbaka till RaySearch 2017 för att starta och bygga upp en avdelning inom maskininlärning..

Antal aktier
1400 serie B. 

Petra Jansson

Petra Jansson
Chefsjurist

Födelseår: 1973

Utbildning
Juristexamen och LLM från Lunds universitet samt Master of Laws från University of Cambridge.

Arbetslivserfarenhet
Petra Jansson tillträdde som Chefsjurist 2017. Tidigare positioner innefattar bland andra Chefsjurist, Head of Compliance och Chef för Internationella Relationer på EKN, bitr. Chefsjurist på Gambro samt advokat på Mannheimer Swartling.

Antal aktier
1 000 serie B. 

Tove Alteborg

Tove Alteborg
HR-chef

Födelseår: 1980

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Tove Alteborg utnämndes till HR-chef i juli 2023. Tove har 15 års erfarenhet från olika HR-roller. Hennes tidigare befattningar inkluderar tillförordnad HR-direktör på Skandia, HR Business Partner på Danske Bank och HR-chef på Scania Financial Services.

Antal aktier
0

Styrelse

Carl Filip Bergendal

Carl Filip Bergendal

Ledamot sedan 2000.

Födelseår: 1945

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Carl Filip Bergendal har under sitt yrkesverksamma liv innehaft ett antal ledande befattningar inom Modokoncernen (1972-1980) och medicinteknikföretaget Stille-Werner (1980-1987), de sista två åren som vd. Har under åren 1988 – 2018 arbetat som processledare med Lots® som verktyg och i denna roll givit stöd åt ledare i stora och medelstora företag att genomföra förändringsprocesser. 

Antal aktier
1 021 577 serie A och 139 920 serie B.

Johan Löf

Johan Löf
VD och Grundare

Ledamot sedan 2000.

Födelseår: 1969

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande för Venture Cup Sverige. Flertalet styrelseuppdrag för andra bolag inom RaySearch-koncernen.

Utbildning
Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.

Arbetslivserfarenhet
Vd i RaySearch sedan 2000.

Antal aktier
6 243 084 serie A och 18 393 serie B.

Britta Wallgren

Britta Wallgren

Ledamot sedan 2018.

Födelseår: 1963

Övriga uppdrag
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Capio Sankt Görans sjukhus och i Capio Läkargruppen. Styrelseledamot i Vårdföretagarna.

Utbildning
Leg. läkare, specialist inom anestesiologi och intensivvård, ledarskapsutbildningar inom hälso- och sjukvård vid Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School.

Arbetslivserfarenhet
Vd Capio Sverige sedan 2017 och medlem av koncernledningen i Ramsay Santé sedan februari 2019. Affärsområdeschef och vd Capio Sankt Görans sjukhus 2009-2017 efter att ha haft olika chefsroller inom sjukhuset.

Aktieinnehav: 5 000 serie B samt 2 000 serie B via närstående.

Hans Wigzell

Hans Wigzell

Ledamot sedan 2004, ordförande sedan 2022. Professor emeritus vid Karolinska Institutet i Solna.

Födelseår: 1938

Övriga väsentliga uppdrag
Styrelseordförande i Rhenman & Partners Asset Management AB. Styrelseledamot i Sarepta Pharmaceuticals AB, Boston, USA, och Wigzellproduktion AB. Ordförande i Stockholm School of Entrepreneurship. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin.

Utbildning
Medicine doktor, leg.läkare.

Arbetslivserfarenhet
Rektor för Karolinska Institutet 1995-2003.

Antal aktier
40 000 serie A.

Günther Mårder

Günther Mårder

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan november 2022.

Födelseår: 1982

Övriga väsentliga uppdrag
Styrelseledamot i Spotlight Group och Kunskapsgruppen Sverige (som han även grundat) samt styrelseledamot i Arbetsförmedlingen, Lundqvist Trävaru AB och StyrelseAkademien Stockholm. Finansiell och industriell rådgivare åt Beijer Invest och Ventures samt finansiell rådgivare åt SIBA Invest.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt kompletterande studier vid Harvard University.

Arbetslivserfarenhet
Vd för organisationen Företagarna 2015–2023, dessförinnan bland annat sparekonom på Nordnet Bank, vice ordförande för Better Finance, vd för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och styrelseledamot Aktieinvest FK.

Antal aktier
84 551 serie B samt 1 850 serie B via närstående.