We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Organisation

Företagsledning

Johan Löf

Johan Löf
President and CEO

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000.

Övriga styrelseuppdrag
RaySearch Americas Inc., RaySearch UK Ltd och Vinstandelsstiftelsen RayFoundation

Utbildning
Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.

Arbetslivserfarenhet
VD RaySearch sedan 2000.

Antal aktier
6 243 084 A-aktier och 418 393 B-aktier.

Peter Thysell

Peter Thysell
Chief Financial Officer

Professional experience
Before joining RaySearch in March 2015, Peter Thysell served as IPO Leader and Interim Director Business Control at Scandic Hotels. Previously he was, e.g., Interim CFO for Åkers AB, CEO for SiC Processing GmbH, CFO for Generic Sweden AB (publ) and management consultant at McKinsey & Co. 

Educational background
M.Sc. in Finance and International Business from the Stockholm School of Economics.

Shareholding
1,000 Class B shares.ok

Styrelse

Johan Löf

Johan Löf
President and CEO

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000.

Övriga styrelseuppdrag
RaySearch Americas Inc., RaySearch UK Ltd och Vinstandelsstiftelsen RayFoundation

Utbildning
Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.

Arbetslivserfarenhet
VD RaySearch sedan 2000.

Antal aktier
6 243 084 A-aktier och 418 393 B-aktier.

Lars Wollung

Lars Wollung

Styrelseorförande sedan maj 2019.

Utbildning
Civilingenjör i informationsteknologi från KTH och civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Industriell rådgivare för EQT sen 2016, VD och ordförande för Intrum (publ) 2009 - 2015, VD och ordförande för Acando (publ) 2001-2009, managementkonsult på McKinsey och OTP 1987-2000, programvaruingenjör på Ericsson 1986.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Dignisia, TPS Investment, Sundbom & Partners, mySafety försäkringar och styrelsemedlem i Bluestep and Hoist. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar it-företag som IFS, Tieto (publ), Sigma (publ) och Connetcta (publ), samt finansiella tjänstebolag som Nordea (publ), TF Bank (publ) och Intrum (publ).

Oberoende
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare. 

Antal aktier
 7 343 B-aktier.

Carl Filip Bergendal

Carl Filip Bergendal

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Cafibe AB.

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Carl Filip Bergendal har under sitt yrkesverksamma liv innehaft ett antal ledande befattningar inom Modokoncernen (1972-1980) och medicinteknikföretaget Stille-Werner (1980-1987), de sista två åren som VD. Arbetar sedan 1988 som certifierad i Lots® och ger i denna roll stöd åt ledare i stora och medelstora företag att genomföra förändringsprocesser. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier
1 061 577 A-aktier och 139 920 B-aktier.

Hans Wigzell

Hans Wigzell

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2004. Professor vid Karolinska Institutet i Solna.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Rhenman & Partners Asset Management AB. Styreleseledamot i SOBI AB, Karolinska Development AB, Valneva AS, Sarepta Pharmaceuticals AB, Cadila Pharmaceuticals Svenska AB och Wigzellproduktion AB.

Övriga uppdrag
Ordförande i Stockholm School of Entreprenurship. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin

Utbildning
Medicine doktor

Arbetslivserfarenhet
Rektor för Karolinska Institutet 1995-2003. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier
0. Optionsinnehav: 0.

Johanna Öberg

Johanna Öberg

Styrelseledamot sedan maj 2017.

Övriga styrelseuppdrag
KVD Kvarndammen Gruppen AB och News 55 AB
 

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan I Stockholm


Arbetslivserfarenhet
Johanna Öberg har innehaft flera seniora chefspositioner I mediaindustrin under de senaste 20 åren. Hon har arbetat 10 år inom Kinnevikkoncernen, både inom MTG och världens största tidning, Metro, där hon arbetade som VD för Metro Puerto Rico. Hon var VD för Stampen Media från januari 2015 till april 2017 och är för närvarande senior rådgivare och styrelseproffs. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och I förhållande till större aktieägare i bolaget.


Aktieinnehav
340 B aktier


Britta Wallgren

Britta Wallgren

Styrelseledamot sedan maj 2018.

Utbildning
Leg. läkare, specialist inom anestesiologi och intensivvård. Ledarskapsutbildningar inom hälso- och sjukvård vid Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School.

Arbetslivserfarenhet
Landschef Capio Sverige sedan 2017. Affärsområdeschef Capio S:t Görans Sjukhus 2009-2017. Klinikchef för anestesi- och intensivvårdskliniken, läkarchef för anestesi- och intensivvårdskliniken, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm. Anestesiläkare Capio S:t Görans Sjukhus.

Övriga uppdrag
Styrelsemedlem i Stadsmissionen
Aktieinnehav: 5 000 B aktier plus 2 000 B aktier via närstående