We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

ORGANISATION

FÖRETAGSLEDNING

Johan Löf

Johan Löf
VD

 • Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000
 • Övriga styrelseuppdrag: RaySearch Americas Inc., RaySearch UK Ltd och Vinstandelsstiftelsen RayFoundation
 • Utbildning: Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.
 • Arbetslivserfarenhet: VD RaySearch sedan 2000.
 • Antal aktier: 6 243 084 A-aktier och 618 393 B-aktier.
Björn Hårdemark

Björn Hårdemark
Vice VD

 • Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Tilldelades teknisk fysiks honnörsstipendium 2003.
 • Arbetslivserfarenhet: Björn Hårdemark gjorde sitt examensarbete på RaySearch 2002 och har sedan dess innehaft positioner som forskningsingenjör, utvecklare, projektledare, och fysikchef. Innan dess har han bland annat arbetat på Försvarets radioanstalt där han också gjorde sin militärtjänst.
 • Antal aktier: 18 000 B-aktier.
Henrik Friberger

Henrik Friberger
Utvecklingschef

 • Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från KTH. Människans Fysiologi, fristående terminskurs vid Karolinska Institutet. 
 • Arbetslivserfarenhet: Henrik Friberger gjorde sitt examensarbete på Pacesetter AB 1997 (sedemera St Jude Medical AB) och fortsatte där med utveckling av pacemakersystem till 2001 då han anställdes på RaySearch. Han har sedan dess jobbat med mjukvaruutveckling, teamledning och projektledning samt haft rollen som chef för en av de fyra grupperna på utvecklingsavdelningen.
 • Antal aktier: 23 799 B-aktier.
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
Forskningschef

 • Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet
 • Arbetslivserfarenhet: Kjell utsågs till forskningschef i RaySearch under 2015. Han anställdes 2001 som utvecklare och har sedan 2003 jobbat som forskningsingenjör.
 • Antal aktier: 24 000 B-aktier.
Peter Thysell

Peter Thysell
Finanschef

 • Utbildning: Civilekonom inom finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Arbetslivserfarenhet: Peter kommer närmast från en roll som IPO Leader och Interim Director Business Control för Scandic Hotels. Dessförinnan var han, t ex Interim CFO för Åkers AB, VD för SiC Processing GmbH, CFO för Generic Sweden AB (publ) och managementkonsult på McKinsey & Co. 
 • Antal aktier: 1 000 B-aktier. 
Peter Kemlin

Peter Kemlin
Sälj- och marknadschef

 • Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola
 • Arbetslivserfarenhet: Peter har under större delen av sin karriär arbetat med medicinteknik både som konsult åt svenska sjukhus för att genomföra kostnadseffektiva inköp samt med försäljning och marknadsföring, då primärt inom strålterapi. Han har även etablerat ett stort antal svenska bolag på nya marknader i sin roll som Handelssekreterare på Svenska Exportrådet
 • Antal aktier: 300 B aktier plus 1098 B aktier via family.
Lars Jordeby

Lars Jordeby
Asienchef

 • Arbetslivserfarenhet: Lars har gjort sin karriär inom alltifrån stora internationella företag till små start-ups. Han har nästan 20 års erfarenhet från försäljninings- och marknadsaktiviteter inom strålterapisektorn på företag som: Scanditronix Medical AB, IBA Dosimetry AB, C-Rad AB and ScandiDos AB. De olika tjänsterna har omfattat både försäljning och säljledning i Europa, Asien och Nordamerika. Lars är även en av grundarna och delägare i ScandiNova Systems AB.
 • Antal aktier: 1 800 B-aktier.
Niclas Borglund

Niclas Borglund
Servicechef

 • Utbildning: Doktor i fysik, Stockholms Universitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Efter sina doktorand studier arbetade Niclas Borglund på Savantic AB, där han arbetade med utvecklaing av avancerad teknisk mjukvara. På RaySearch 2006, först som projektledare ino utvecklingsavdelningen och sedan 2010 servicechef.
 • Antal aktier: 400 B-aktier.
Petra Jansson

Petra Jansson
Chefsjurist

 • Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet samt Master of Law från University of Cambridge.
 • Arbetslivserfarenhet: Petra kommer närmast från en tjänst som chefsjurist på EKN, och dessförinnan har hon varit biträdande chefsjurist på Gambro samt advokat på Mannheimer Swartling.             
 • Antal aktier: 1 000 B-aktier.

STYRELSE

Johan-Löf-2018-197x274px.jpg

Johan Löf 
VD

 • Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000
 • Övriga styrelseuppdrag: RaySearch Americas Inc., RaySearch UK Ltd och Vinstandelsstiftelsen RayFoundation
 • Utbildning: Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.
 • Arbetslivserfarenhet: VD RaySearch sedan 2000.
 • Antal aktier: 6 243 084 A-aktier och 618 393 B-aktier.
Lars-Wollung-web-197x274.jpg

Lars Wollung

Styrelseorförande sedan maj 2019.

 • Utbildning: Civilingenjör i informationsteknologi från KTH och civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Arbetslivserfarenhet: Industriell rådgivare för EQT sen 2016, VD och ordförande för Intrum (publ) 2009 - 2015, VD och ordförande för Acando (publ) 2001-2009, managementkonsult på McKinsey och OTP 1987-2000, programvaruingenjör på Ericsson 1986.
 • Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Dignisia, TPS Investment, Sundbom & Partners, mySafety försäkringar och styrelsemedlem i Bluestep and Hoist. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar it-företag som IFS, Tieto (publ), Sigma (publ) och Connetcta (publ), samt finansiella tjänstebolag som Nordea (publ), TF Bank (publ) och Intrum (publ).
 • Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare. 
 • Antal aktier: 7 343 B-aktier.
Carl-Filip-Bergendal-2018-197x274px.jpg

Carl Filip Bergendal

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000.

 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Cafibe AB.
 • Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
 • Arbetslivserfarenhet: Carl Filip Bergendal har under sitt yrkesverksamma liv innehaft ett antal ledande befattningar inom Modokoncernen (1972-1980) och medicinteknikföretaget Stille-Werner (1980-1987), de sista två åren som VD. Arbetar sedan 1988 som certifierad i Lots® och ger i denna roll stöd åt ledare i stora och medelstora företag att genomföra förändringsprocesser. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och till större aktieägare i bolaget.
 • Antal aktier: 1 061 577 A-aktier och 144 920 B-aktier.
Hans-Wigzell-2018-197x274px.jpg

Hans Wigzell

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2004. Professor vid Karolinska Institutet i Solna.

 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Rhenman & Partners Asset Management AB. Styreleseledamot i SOBI AB, Karolinska Development AB, Valneva AS, Sarepta Pharmaceuticals AB, Cadila Pharmaceuticals Svenska AB och Wigzellproduktion AB.
 • Övriga uppdrag: Ordförande i Stockholm School of Entreprenurship. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin
 • Utbildning: Medicine doktor
 • Arbetslivserfarenhet: Rektor för Karolinska Institutet 1995-2003. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och till större aktieägare i bolaget.
 • Antal aktier: 0. Optionsinnehav: 0.
Johanna-Öberg-197x274px.jpg

Johanna Öberg

Styrelseledamot sedan maj 2017.

 • Övriga styrelseuppdrag: KVD Kvarndammen Gruppen AB och News 55 AB
 
 • Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan I Stockholm

 • Arbetslivserfarenhet: Johanna Öberg har innehaft flera seniora chefspositioner I mediaindustrin under de senaste 20 åren. Hon har arbetat 10 år inom Kinnevikkoncernen, både inom MTG och världens största tidning, Metro, där hon arbetade som VD för Metro Puerto Rico. Hon var VD för Stampen Media från januari 2015 till april 2017 och är för närvarande senior rådgivare och styrelseproffs. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och I förhållande till större aktieägare i bolaget.

 • Aktieinnehav: 340 B aktier

Britta-Wallgren-2018-197x274px.jpg

Britta Wallgren

Styrelseledamot sedan maj 2018.

 • Utbildning: Leg. läkare, specialist inom anestesiologi och intensivvård. Ledarskapsutbildningar inom hälso- och sjukvård vid Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School.
 • Arbetslivserfarenhet: Landschef Capio Sverige sedan 2017. Affärsområdeschef Capio S:t Görans Sjukhus 2009-2017. Klinikchef för anestesi- och intensivvårdskliniken, läkarchef för anestesi- och intensivvårdskliniken, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm. Anestesiläkare Capio S:t Görans Sjukhus.

 • Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i Stadsmissionen

 • Aktieinnehav: 5 000 B aktier plus 2 000 B aktier via närstående