We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Organisation

Företagsledning

Johan Löf

Johan Löf
Founder and CEO

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000.

Övriga styrelseuppdrag
RaySearch Americas Inc., RaySearch UK Ltd och Vinstandelsstiftelsen RayFoundation

Utbildning
Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.

Arbetslivserfarenhet
Vd RaySearch sedan 2000.

Antal aktier
6 243 084 A-aktier och 18 393 B-aktier.

Henrik Bergentoft

Henrik Bergentoft
CFO

Utbildning 
Civilekonomexamen från Uppsala universitet. 

Arbetslivserfarenhet 
Henrik Bergentoft utsågs till CFO 2022. Tidigare erfarenheter omfattar bland annat Chief Financial Officer (CFO) och medlem av ledningsgruppen på C-RAD AB (publ) samt CFO på de börsnoterade bolagen MSAB, Aerocrine AB, Nordkom AB och Contextvision AB. 

Antal aktier 
0 

Styrelse

Johan Löf

Johan Löf
Founder and CEO

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000.

Övriga styrelseuppdrag
RaySearch Americas Inc., RaySearch UK Ltd och Vinstandelsstiftelsen RayFoundation

Utbildning
Johan Löf är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har doktorerat vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Som doktorand arbetade han med matematiska modeller för optimering av strålterapi och utvecklade dessutom prototypen till ORBIT.

Arbetslivserfarenhet
Vd RaySearch sedan 2000.

Antal aktier
6 243 084 A-aktier och 18 393 B-aktier.

Hans Wigzell

Hans Wigzell

Styrelseordförande sedan oktober 2022. Professor vid Karolinska Institutet i Solna.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Rhenman & Partners Asset Management AB. Styreleseledamot i SOBI AB, Karolinska Development AB, Valneva AS, Sarepta Pharmaceuticals AB, Cadila Pharmaceuticals Svenska AB och Wigzellproduktion AB.

Övriga uppdrag
Ordförande i Stockholm School of Entreprenurship. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin

Utbildning
Medicine doktor

Arbetslivserfarenhet
Rektor för Karolinska Institutet 1995-2003. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier
0. Optionsinnehav: 0.

Carl Filip Bergendal

Carl Filip Bergendal

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan 2000.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Cafibe AB.

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Carl Filip Bergendal har under sitt yrkesverksamma liv innehaft ett antal ledande befattningar inom Modokoncernen (1972-1980) och medicinteknikföretaget Stille-Werner (1980-1987), de sista två åren som vd. Arbetar sedan 1988 som certifierad i Lots® och ger i denna roll stöd åt ledare i stora och medelstora företag att genomföra förändringsprocesser. Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier
1 061 577 A-aktier och 139 920 B-aktier.

Britta Wallgren

Britta Wallgren

Styrelseledamot sedan maj 2018.

Utbildning
Leg. läkare, specialist inom anestesiologi och intensivvård. Ledarskapsutbildningar inom hälso- och sjukvård vid Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School.

Arbetslivserfarenhet
Vd Capio Sverige sedan 2017 och medlem av koncernledningen i Ramsay Santé sedan februari 2019. Affärsområdeschef och vd Capio Sankt Görans sjukhus 2009-2017 efter att ha haft olika chefsroller inom sjukhuset.  

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Capio Sankt Görans sjukhus och i Capio Läkargruppen.

Aktieinnehav: 5 000 B aktier plus 2 000 B aktier via närstående


Günther Mårder

Günther Mårder

Ledamot av styrelsen i RaySearch sedan november 2022.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Spotlight Group AB, Lundqvist Trävaru AB och StyrelseAkademien Stockholm, samt styrelseordförande i och grundare av Kunskapsgruppen Sverige.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Sedan 2015 är Günther Mårder vd för organisationen Företagarna. Tidigare arbetslivserfarenheter är bland annat sparekonom på Nordnet Bank, vice ordförande på Better Finance och vd för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Antal aktier
57 219 B-aktier.