We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Årsstämma

RaySearch årsstämma 2024

Årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) äger rum onsdagen den 22 maj 2024 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran härom till styrelsen. Förslaget ska, för att kunna tas in i kallelsen, vara styrelsen tillhanda senast 3 april 2024.

För ytterligare information om bolagsstämmor, vänligen klicka här