We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Årsstämma

RaySearch årsstämma 2024

Årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) äger rum onsdagen den 22 maj 2024 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Eugeniavägen 18C i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.00 då det också bjuds på lättare förtäring. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i den ordning som föreskrivs i kallelsen.

Kallelse
Poströstningsformulär
Fullmaktsformulär

För ytterligare information om bolagsstämmor, vänligen klicka här