Pressreleaser

RaySearch och Leo Cancer Care samarbetar för att möjliggöra upprätt strålbehandling

RaySearch Laboratories AB (publ) och Leo Cancer Care i Horley, Storbritannien, samarbetar för att erbjuda en effektiv lösning för dosplanering för upprätta behandlingar - en viktig milstolpe och ett partnerskap för den kliniska implementeringen av upprätt strålbehandling.

Genom partnerskapet kommer RayStation®*, RaySearchs innovativa dosplaneringssystem, att integreras med Leo Cancer Cares teknologi för upprätt strålbehandling. Detta kommer att möjliggöra för kliniker som använder upprätt strålbehandling att skapa ett kliniskt arbetsflöde från början till slut, liksom att planera externa strålbehandlingar samt utnyttja flera funktioner inklusive adaptiv strålbehandling och flermålsoptimering för att leverera högkvalitativa behandlingsplaner. Dessutom kommer RaySearchs produkt RayCare®*, nästa generations onkologiinformationssystem, att integreras med Leo Cancer Cares behandlingsteknologi. Tillsammans kommer kombinationen av RayCare, RayStation och Leo Cancer Cares lösningar att skapa en säker, effektiv och helt integrerad plattform för upprätt strålbehandling.

Leo Cancer Care är stolta över att kunna erbjuda lösningar som innebär "ett mer mänskligt sätt att ge strålbehandling", där patienten positioneras och avbildas upprätt och framför en fixerad behandlingsstråle. Tekniken syftar till att förbättra upplevelsen för patienter och kliniker och kommer att ytterligare förstärkas genom den väl avpassade dosplaneringslösningen från RaySearch.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: Vi har följt Leo Cancer Cares arbete länge och tycker att deras inställning till strålbehandling innebär en smart, effektiv och potentiellt revolutionerande utveckling. Liksom många andra insatser inom området som härrör från Rock Mackie är idén med upprätt strålbehandling väl genomtänkt och passar för många olika indikationer. Jag är glad att vi nu har tagit steget att formalisera relationen med Leo Cancer Care och jag är övertygad om att våra teknologier har stor potential tillsammans.”

Detta samarbete kommer att möjliggöra dosplanering för båda Leo Cancer Cares lösningar för partikel- och fotonbehandlingar. Partnerskapet samlar den expertis som behövs för att skapa den bästa möjliga lösningen för dosplanering för upprätt behandling – Leo Cancer Care är experter på upprätt strålbehandling och RaySearch är världsledande experter på dosplanering.

Stephen Towe, vd och medgrundare av Leo Cancer Care: "Vi är glada att kunna tillkännage detta partnerskap med RaySearch när vi nu tar detta stora steg mot en klinisk introduktion av Leos teknologi. RayStation har haft ett mycket stort inflytande på utvecklingen inom dosplanering och vi är glada att kunna erbjuda denna nya integrerade lösning till våra partner över hela världen.”

För de som deltar i ASTRO 2022, se till att besöka RaySearchs (3785) och Leo Cancer Cares (4570) montrar för att få veta mer om detta spännande samarbete.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com