We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

UMCG i Nederländerna köper Micro-RayStation för preklinisk forskning

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att University Medical Center Groningen (UMCG) i Nederländerna har lagt en order på Micro-RayStation (μ-RayStation), RaySearchs forskningsmjukvaruplattform för dosplanering och utvärdering av dosplaner för strålningsforskning på smådjur.

UMCG har varit RaySearch-kund sedan 2013 och använder RayStation som sitt huvudsakliga dosplaneringssystem för extern strålbehandling med protoner och fotoner. UMCG och RaySearch har också gemensamma forskningssamarbeten och centret ingår i RayCares®* kliniska advisory board.

μ-RayStation kombinerar RayStations kapacitet inom patientmodellering, visualisering och arbetsflöde, inklusive skriptning, med Monte Carlos precision vid dosberäkning speciellt anpassad för strålning av små djur med röntgenstrålar och protoner. UMCG kommer att använda μ-RayStation i forskningssyfte vid Particle Therapy Research Center (PARTREC), den forskningsanläggning som centret håller på att bygga.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Jag är glad att vårt långa och framgångsrika samarbete med UMCG nu utökas till preklinisk forskning. Tillsammans med teamet på PARTREC, UMCG:s nya forskningsanläggning, ser vi fram emot fortsatt forskning och utveckling i framkant.”

Om UMCG 
University Medical Center Groningen (UMCG) är ett av de största sjukhusen i Nederländerna och det enda medicinska universitetet i norra Nederländerna. Det är också den största arbetsgivaren i norra Nederländerna med fler än 12 000 anställda. På UMCG bedrivs komplex vård, forskning, träning och utbildning med det gemensamma målet: att bygga framtidens hälsa. Läs mer på UMCG.nl.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation och μ-RayStation
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

µ-RayStation (Micro-RayStation) är en mjukvaruplattform för dosplanering och utvärdering vid strålningsforskning på små djur. μ-RayStation kombinerar RayStations kapacitet vid patientmodellering, visualisering och arbetsflöde, inklusive skriptning, med Monte Carlos precision vid dosberäkning speciellt anpassad för strålning av små djur med röntgenstrålar och protoner. Systemet stöder modellering för röntgenstrålar och protoner för olika smådjur och möjliggör snabb, noggrann och reproducerbar dosplanering för strålningsforskning med hög precision på smådjur.

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com