We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Taichung Veterans General Hospital väljer RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att SHI Industrial Equipment (Taiwan) Co., Ltd. (SIET) har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®* för installation på Taichung Veterans General Hospital (TCVGH), Taichung, Taiwan. SIET är ett dotterbolag till Sumitomo Heavy Industries, Ltd. som tillverkar protonbehandlingsmaskiner.

I ordern ingår licenser för både proton- och fotonbehandling samt avancerad funktionalitet såsom flermålsoptimering (MCO) och dosberäkning på CBCT-bilder för protonbehandling.

TCVGH kommer att använda en protonbehandlingsmaskin från Sumitomo med Sumitomos kompakta next-generation-system. Genom att anpassa RayStation till detta kommer TCVGH att kunna utnyttja det nya systemets metod för mycket snabb planleverans vid behandling av rörliga tumörer.

Dr. Weir Chiang You, chef för avdelningen för strålningsonkologi vid Taichung Veterans General Hospital (TCVGH), säger: "Jag är glad att kunna meddela att TCVGH snart kommer att börja använda Sumitomos toppmoderna protonbehandlingsmaskin i klinisk praxis. RaySearch är en etablerad global ledare inom utveckling av avancerad mjukvara för dosplanering vid protonbehandling; deras innovativa metoder och engagemang för att förbättra cancerbehandling ligger helt i linje med vårt uppdrag på TCVGH. Deras främsta produkt, RayStation, kommer att ge vår medicinska personal de verktyg de behöver för att optimera behandlingsplaner och förbättra behandlingsresultaten.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Den starka efterfrågan på RayStation från protonkliniker håller i sig och jag är glad att vi kan stödja Sumitomos kompakta system så att denna teknik blir tillgänglig på ett optimalt sätt för cancerpatienter i regionen. RaySearch har alltid haft ambitionen att stödja alla tillgängliga maskiner på marknaden.”

Ordervärdet är ca 1,9 miljoner EUR (motsvarande ca 21 miljoner SEK), exklusive servicekontrakt och mottogs i Q2 2023. Leverans är planerad till 2025 och förväntas därefter generera intäkter.

Om TCVGH 
Taichung Veterans General Hospital (TCVGH) grundades 1982. Sedan 1991 är det godkänt som "Medical Center and First Class Teaching Hospital" av den statliga hälsomyndigheten. TCVGH har 1 624 bäddar och cirka 4 250 anställda. Ungefär 7 700 öppenvårdspatienter och 160 inneliggande patienter vårdas dagligen på akutmottagningen. TCVGH är ett offentligt sjukhus som tillhandahåller medicinska tjänster av hög kvalitet med avancerad utrustning sam bedriver framstående forskning och utveckling.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com