Pressreleaser

Southwest Florida Proton väljer RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Southwest Floria Proton, USA, har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®* för installation på centrets nya protonanläggning i Estero, Florida.

Southwest Florida Proton etablerar ett protoncenter mellan Neapel och Fort Myers, Florida, som kommer att vara det första cancerbehandlingscentret på Floridas västkust att erbjuda protonbehandling, vilket är ett effektivt behandlingsalternativ för cancer i hjärna, ryggrad, bröst, matstrupe, huvud och nacke, lever, lungor, ögon, bukspottkörtel och prostata samt lymfom och mjukdelssarkom. I USA anses protonbehandling också vara standardvård jämfört med konventionell strålning för de flesta indikationer hos barn. Centret kommer att utrustas med IBA:s maskin Proteus One och RaySearchs dosplaneringssystem RayStation, som är ansett som det mest avancerade dosplaneringssystemet för protonbehandling.

Dr. Arie Dosoretz, en av grundarna av Advocate Radiation Oncology och Southwest Florida Proton: "Vårt team av läkare, investerare och projektpartner sökte över hela världen efter innovativ teknologi som i grunden omdefinierar hur cancerpatienter genomgår behandlingar, nu och i framtiden. Vi valde att investera i RayStation eftersom det är en produkt som utnyttjar protoners fulla potential för effektiv cancerbehandling."

Konfigureringen av RayStation inkluderar avancerad teknologi såsom intensitetsmodulerad protonbehandling, flermålsoptimering, fall-back-planering för backup-planering och behandlingssjämförelser, deformerbar registrering, dose tracking och stöd för adaptiv strålbehandling.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “RaySearch är världsledande inom planering för protonbehandling. Det faktum att protonleveranssystem har blivit överkomliga för läkarägda organisationer är en spännande utveckling. Den drivs av tillgången till system som kan inhysas i ett rum samt allt mer klinisk evidens som talar för användning av protoner. RayStation stödjer en bred användning och systemet har marknadens mest avancerade funktionalitet samtidigt som det är tillgängligt för alla typer av kliniker. Vi ser fram emot att hjälpa South Florida Proton Center.”

Orden erhölls och huvuddelen intäktsfördes i Q2 2023.

Om Southwest Florida Proton 
Southwest Florida Proton i Estero kommer att erbjuda högkvalitativ cancervård till patienter med många olika cancerformer såsom cancer i hjärna och ryggrad, bröst, matstrupe, huvud och nacke, lever, lungor, ögon, bukspottkörtel och prostata, samt lymfom och mjuka vävnadssarkom. Erfarna läkare i världsklass kommer att använda spjutspetsteknologi för att tillhandahålla den bästa vården. Besök SWFLproton.com för mer information.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv behandling, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com