We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation och RayCare i kliniskt bruk på Yonsei Cancer Center i Sydkorea

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Yonsei Cancer Center i Sydkorea har behandlat sin första patient där RayStation®* och RayCare®* använts för strålbehandling med koljoner.

Den första behandlingen, av en patient med prostatacancer, genomfördes framgångsrikt den 28 april. Yonsei Cancer Center använder RayStation för dosplanering av fotoner och koljoner och var den första kliniken i Asien-Stillahavsregionen som köpte onkologiinformationssystemet RayCare. Nu blir centret det första i denna region att påbörja klinisk verksamhet med RayCare. På Yonsei används RayCare tillsammans med en behandlingsmaskin från Toshiba för behandling med koljoner. Anläggningen är utrustad med två supraledande gantryn för roterande stråle samt ytterligare behandlingsrum med horisontell stråle.

Ik Jae Lee, vd på Yonsei Cancer Center: "Vi är stolta över att ha behandlat vår första patient med RayStation och RayCare. Yonsei var det första centret för koljonbehandling i Korea. Vi erbjuder våra patienter innovativ koljonbehandling med de mest avancerade systemen för dosplanering och onkologiinformation. Vi är övertygade om att RaySearchs spjutspetsteknik och den support bolaget ger oss är avgörande för att göra detta möjligt hos Yonsei och i Korea.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: Vi är glada att Yonsei har börjat med kliniska behandlingar med koljoner tillsammans med RayStation och RayCare. RaySearch är stolta över att medverka inom strålbehandling med koljoner som en ledande leverantör. Vi är också glada över att se att vårt onkologiinformationssystem RayCare genom Yonsei nu används kliniskt i Asien."

Om Yonsei Cancer Center 

Yonsei Cancer Center grundades 1969 och har antagit en ledande roll i utvecklingen av nya behandlingsmetoder för att bekämpa cancer. Centret ingår i Yonsei University Health System (YUHS) och investerar kontinuerligt för att introducera den senaste tekniken och nya metoder i Sydkorea, skapa skräddarsydda behandlingsregimer och ge hopp till både patienter och vårdgivare. YUHS grundades 1885 som den första moderna medicinska institutionen i Sydkorea. Idag är YUHS en omfattande vårdinstitution bestående av två forskarskolor, tre högskolor, fem sjukhus och en rad andra enheter för klinisk verksamhet och forskning.

Om RaySearch 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com.

Om RayStation 

RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv behandling, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare

RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com