Pressreleaser

RaySearch visar de senaste innovationerna inom mjukvara för partikelbehandling och BNCT-behandling på PTCOG 2023

RaySearch Laboratories AB (publ) ställer ut på PTCOG 61 som hålls i Madrid, Spanien, 10 juni – 16 juni. Här visas de senaste nyheterna i dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* och det onkologiska analyssystemet RayIntelligence®. Boka en demonstration på raysearchlabs.com.

RaySearch presenterar sina produkter

RayStation är nästa generation dosplaneringssystem. Nya framsteg med RayStations teknologi inkluderar LET-optimering*, diskreta ARC-behandlingar* och dosberäkning på konverterade CBCT-bilder för protoner och andra joner.

RayCare är ett innovativt onkologiinformationssystem utformat för att stödja integrerad cancervård. RayCare kopplar samman alla onkologiska discipliner, möjliggör sömlös koordinering av aktiviteter och säkerställer optimal resursanvändning. I den senaste versionen ingår förbättringar av patientjournalen, en utökad arbetsyta för sammanfattningar samt ökat stöd för strålbehandlingsprocesser.

RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi som förenklar dataintegrering och omvandlar data till insikter. Det kan användas inom all typ av cancervård, såsom strålbehandling, medicinsk onkologi och kirurgi.

RaySearch är marknadsledare inom mjukvara för jonstrålbehandling och ligger i framkant med lanseringar av ny och banbrytande funktionalitet såsom robust optimering och en supersnabb Monte Carlo-dosmotor som kan utföra den slutliga dosberäkningen på mindre än 5 sekunder. Fler än 100 kliniker världen över har valt RayStation för strålbehandling med joner.

RaySearchs vetenskapliga bidrag under PTCOG

RaySearch anordnar ett symposium om ”conformal FLASH” och en genomgång av bolagets pågående forskning. Man håller också flera muntliga presentationer och posterpresentationer. Klicka här för att se RaySearchs program under PTCOG 61.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv behandling, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com