Pressreleaser

RaySearch utökar samarbetet med BEBIG Medical

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att det strategiska partnerskapet med BEBIG Medical, som inleddes 2018, har utökats genom ett nytt samarbetsavtal. BEBIG Medical är en ledande global leverantör inom högkvalitativa strålbehandlingsprodukter och inom ramen för det nya avtalet ska bolagen tillsammans utveckla mer omfattande lösningar som ger effektivare behandling och bättre resultat.

RaySearch och BEBIG har samarbetat för att integrera RaySearchs avancerade dosplaneringssystem RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®* med BEBIG Medicals brachybehandlingssystem. Genom det nya avtalet fördjupas samarbetet inom brachybehandling samt utökas till andra områden inom strålbehandlingDessutom kommer RaySearchs mjukvarulösningar att integreras ytterligare med Shinva Linac, som BEBIG Medical distribuerar globalt.

George Chan, styrelseordförande och vd, BEBIG Medical: ”Vårt befintliga solida partnerskap med RaySearch har möjliggjort integrering av våra lösningar inom brachybehandling i moderna arbetsflöden för strålbehandling. Vi är mycket glada att samarbetet nu utökas till ytterligare produktportföljer så att vår kombinerade expertis och våra resurser kan bidra till utveckling av ny teknologi och förbättrad kvalitet på cancerbehandlingar för patienter runt om i världen.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi ser fram emot att fördjupa vårt strategiska partnerskap med BEBIG Medical. Samarbetet kommer att möjliggöra ökad kompabilitet mellan våra respektive produkter och förbättra kvaliteten på och tillgängligheten av cancerbehandling för patienter över hela världen.”

Om BEBIG Medical 
BEBIG Medical är en global leverantör av högkvalitativa strålbehandlingsprodukter för cancer, med huvudkontor i Berlin. Bolaget, som tidigare var en affärsenhet inom Eckert & Ziegler AG med fokus på brachybehandling i högdos, har mer än 40 års erfarenhet inom strålbehandlingsområdet och tillhandahåller än idag prisvärd sjukvård med bevisade kliniska resultat baserad på robust teknologi. 2013 blev Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc., ett internationellt väletablerat bolag med 40 års expertis inom tillverkning av applikatorer och tillbehör för strålbehandling, en del av BEBIG Medical. Genom förvärvet av Wolf-Medizinitechnik GmbH (WOmed) 2022 har BEBIG Medicals portfölj och distributionsnätverk expanderat. Tysklandsbaserade Wolf-Medizinitechnik tillverkar röntgenutrustning och innovativ intraoperativ strålbehandling. Tillsammans med ett världsomspännande distributionsnätverk arbetar BEBIG Medicals professionella team, med kontor i Europa, USA och Asien, med kunder i mer än 70 länder. Läs mer på www.bebigmedical.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com