Pressreleaser

RaySearch tecknar avtal med Shinva för stor order i Kina

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att ett avtal ingåtts med Shinva, en kinesisk tillverkare av strålbehandlingsmaskiner. Shinva har lagt en order på 15 RayPlan®* som de kommer att sälja till kunder i Kina.

RaySearch har under ett antal år levererat RayStation till Shinva, som Shinva har sålt tillsammans med sina strålbehandlingsmaskiner i Kina. Den nya ordern på 15 RayPlan som Shinva nu har köpt kommer att säljas på samma sätt.

Gery Zhao, vd, Shinva, säger: "Jag är glad över samarbetet med RaySearch och är övertygad om att partnerskapet kommer att bana väg för framgång på den kinesiska marknaden. På Shinva är vi fast beslutna att ta vara på de nya möjligheter som marknaden erbjuder under det kommande året.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Ordern från Shinva är en indikation på den starka position som Shinva har på den kinesiska marknaden. Vi uppskattar samarbetet med Shinva och att de, och deras kunder i Kina, väljer RayPlan som sitt dosplaneringssystem. Marknaden i Kina har stor potential och vi ser fram emot ett fortsatt tätt samarbete med Shinva.”

Ordervärdet är cirka 10,5 MSEK, exklusive servicekontrakt.

Om Shinva 
Shinva Medical Instrument CO., LTD är ett av de ledande medicintekniska företagen i Kina. Shinva är ordförande för China Association for Medical Devices Industry och det första inhemska medicinteknikföretaget som äger ett tekniskt center på statlig nivå. Shinva har produktlinjer inom områdena infektionskontroll, strålnings- och diagnosutrustning, operationsrumsutrustning, dentala produkter, medicinsk avfallsbehandling och laboratorieutrustning. Aktien är noterad på Shanghaibörsen sedan 2002.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation och RayPlan 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Dosplaneringssystemet RayPlan®* gör den innovativa teknologin i RayStation®* tillgänglig för kliniker som behöver en kostnadseffektiv och anpassad lösning. RayPlan är snabbt, effektivt och enkelt att använda och stödjer alla dosplaneringsaktiviteter för 3D-CRT, IMRT, VMAT, TomoTherapy och elektronstrålbehandling. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com