We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch publicerar preliminärt resultat för första kvartalet 2023

RaySearch Laboratories AB (publ) publicerar preliminära siffror för första kvartalet 2023. Preliminär nettoomsättning ökar med 10 procent till 230 (208) MSEK, preliminär EBIT uppgår till 24 (30) MSEK och orderingången uppgick till 207 (273) MSEK. RaySearchs rapport för första kvartalet publiceras 17 maj.

De preliminär siffrorna innebär att per 31 mars 2023 bröt RaySearch mot en soliditet- och en EBITDA-baserad kovenant i bolagets kreditfacilitet hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ). Det totala kreditutrymmet uppgår till 200 MSEK, varav 0 MSEK är utnyttjat. RaySearch kommer ansöka om en så kallad waiver för dessa kovenantbrott men fram till dess att en sådan erhållits föreligger ingen rätt att utnyttja ovan nämnda kreditfacilitet. RaySearchs finansiella ställning är god och likvida medel uppgick per 31 mars till 244 MSEK.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Det är glädjande att vi inleder året med tillväxt i omsättningen och en lönsamhetsförbättring jämfört med helåret 2022. Det är beklagligt att vi bryter mot våra kovenanter men bolaget har en stabil finansiell situation med egna likvida medel på en betryggande nivå.”

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl 19.58 CET.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com.  

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com