We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch presenterar de senaste nyheterna i RayStation, RayCare och RayIntelligence på ESTRO 2023

RaySearch visar upp de senaste innovationerna inom mjukvara för onkologi på ESTRO i Wien, 12-15 maj. Under kongressen kommer deltagare att kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* samt det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence®. Förutom åtta demonstrationsstationer kommer RaySearch att presentera gemensamma innovativa lösningar för cancervård med partnerna Vision RT, Accuray, GE Healthcare och Leo Cancer Care.

Den senaste versionen av RayStation innehåller bland annat nya och uppdaterade segmenteringsmodeller för automatiskt konturering med användande av maskininlärningstekniker och stöd för brachyplanering med Elektas Flexitron-efterladdare. Andra betydelsefulla nyheter i RayStation 12A är utvärdering av robusthet över multipla bilder, ny och mycket snabbare Monte Carlo-dosmotor för elektroner och förbättringar för CyberKnife-planering.

Vad gäller RayCare kommer deltagarna att se förbättrad funktionalitet för hantering av patientjournaler såsom ökad användarvänlighet genom att konfigurerbara mallar för datainmatning införts, samt utökat stöd för konton för registrering av aktiviteter som genererar finansiell ersättning för sjukhuset. Den sensate versionen av RayCare innehåller även ökad kompabilitet med sjukhusets andra informationssystem genom nya externa gränssnitt.

RaySearchs senaste produkt, det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence, med funktioner såsom stöd för DICOM och nya presentationsvyer för kliniska mål, kommer också att demonstreras under kongressen.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Att delta på ESTRO och kunna möta många av våra kunder under en kort tid är alltid en av höjdpunkterna under året. I år är jag särskilt nöjd med att kunna presentera många samarbeten med olika partner. RaySearch tror att öppna gränssnitt och gemensamma samarbeten är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen inom strålbehandling.”

Integration av MapRT och RayStation

Vision RT och RaySearch är stolta över att kunna visa upp integrationen av MapRT och RayStation som planeras vara tillgänglig 2024*. Denna första integration använder data från Vision RT:s MapRT för att i RayStation avgöra om varje strålfält är fritt från kollision. Detta möjliggör för dosplanerare att utnyttja fler strålvinklar utan att behöva köra testomgångar, vilket medför snabbare dosplanering och i slutändan bättre planer. Ytterligare detaljer om integrationen mellan MapRT och RayStation kommer att presenteras inom kort.

Förbättrade arbetsflöden inom online adaptive-behandling

Accuray och RaySearch kommer att ge en gemensam förhandstitt av ett smidigt och effektivt arbetsflöde för online adaptive för Radixact-maskiner. Genom att utgå från varje patients aktuella situation och använda det högkvalitativa bildtagningssystemet ClearRT med målspårning i realtid, samt RayStation och RayCares effektiva och smidiga verktyg för automatisk adaptiv omplanering, möjliggörs en optimal daglig behandling.

I det helt automatiserade adaptiva arbetsflödet optimeras en plan utifrån den dagliga bilden genom användande av avancerade funktioner som deep learning-segmentering och GPU-baserad dosberäkning.

Snabbare och mer exakt cancerbehandling med optimerad bildbehandling

GE Healthcare och RaySearch strävar efter att ge cancerkliniker möjlighet att implementera ett integrerat arbetsflöde som optimerar klinisk dosplanering och behandlingsresultat. Tillsammans tar GE och RaySearch fram teknologier och lösningar som kompletterar varandra och som främjar innovation för aktörer inom strålningsbehandling. Inför det ökande antal patienter som klinikerna står inför kommer dessa lösningar att underlätta automatisering av processer och andra framsteg inom strålbehandling. De båda bolagen strävar efter att kombinera RaySearchs avancerade dosplaneringssystem RayStation med GE Healthcares ledande simulatorsystem för multimodalitet (CT/MR/molekylära bilder) för att göra cancerbehandling snabbare och mer exakt.

Upprätt strålbehandling

Kombinationen av RayCare, RayStation och Leo Cancer Cares lösningar kommer att erbjuda en säker, effektiv och helt integrerad plattform för strålbehandling med patienten sittande. Teknologin syftar till att förbättra upplevelsen för patienter och kliniker och kommer att ytterligare förstärkas genom anpassad dosplaneringslösning från RaySearch.

RaySearch och Leo Cancer Care kommer att hålla en gemensamma presentation i RaySearchs monter #460 den 14 maj kl 14.40 CET.

Muntliga presentationer på ESTRO 2023

Erik Engwall | E23-1538. Titel: Efficient delivery of discrete proton arcs using a beam-partitioning approach over fractions

Lars Glimelius | E23-1953. Titel: Robust LET optimization of proton arcs can substantially reduce high LET in critical structures

Gunnar Helgason | E23-2467. Titel: Automatic deep learning treatment planning of gradient-optimized match fields for PBS proton therapy

Ivar Bengtsson | E23-1706. Titel: Automated online adaptive dose restoration using cross-entropy objectives

Läs mer om RaySearchs deltagande på ESTRO här.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com