Pressreleaser

RaySearch presenterar de senaste nyheterna i RayStation, RayCare och RayIntelligence på AAPM 2023

RaySearch kommer att visa upp de senaste nyheterna på AAPM i Houston, Texas, 23-27 juli. Deltagarna kommer att kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* samt det molnbaserade analyssystemet RayIntelligence®.

Den senaste versionen av RayStation innehåller bland annat stöd för automatisk field-in-field-planering för fotoner, en metod som genererar homogen dosfördelning med hög konformitet genom att kombinera ett antal delfält, samt punktbaserad optimering av brachyplaner och snabbare laddning av data. Deltagarna kommer också att kunna ta del av nästa steg i arbetsflödesförbättringar för dosuppföljning och omplanering. Inom partikelbehandling kommer stöd för proton-arcs och robust optimering baserad på linjär energiöverföring (LET) att visas.

Den senaste versionen av RayCare innehåller bland annat förbättrade behandlingsscheman, stöd för mer datamigrering samt funktions- och användbarhetsuppdateringar av patientöversikt och hantering av uppgifter i arbetsflödet. Deltagarna kommer också att kunna ta del av den nya dedikerade arbetsytan för hantering av respektive behandlingsomgång som stödjer alla användarbehov i förhållande till hantering av fraktioneringsschemat, inklusive tilldelning av dosplaner, hantering av behandlingsinställningar och nödvändiga godkännanden.

RaySearch’s senaste produkt, det molnbaserade analyssystemet RayIntelligence, med funktioner, såsom stöd för DICOM och nya dashboards för kliniska mål, kommer också att demonstreras under kongressen.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: "Att delta på AAPM har alltid varit av stort värde för RaySearch och jag ser fram emot givande diskussioner med både kunder och våra partner inom forskning. Betydelsen av kongressen ökar också med tanke på att Houston är huvudsäte för en av våra största kunder och samarbetspartner.”

RaySearchs presentationer och posters på AAPM 2023

Onsdag 26 juli, 10:15–12:15 | Exhibit Hall – Innovation Room 1

Titel: Deep Learning Segmentation in RayStation

Talare: Grietsje Schregardus-Abma, Clinical Specialist in Machine Learning, RaySearch Laboratories.

Titel: Auto segmentation in Radiotherapy: Understanding Fundamentals, Benefits, and Risk

Talare: Dong Joo Rhee, Radiation Physics Resident vid MD Anderson Cancer Center

Moderator: Tucker Netherton, PhD, DMP, Department of Radiation Physics, Division of Radiation Oncology vid MD Anderson Cancer Center

Söndag 23 juli, 16:15-16.30 | SU-400-IePD-F6

ePoster och diskussion: Validation of enhanced linac-mounted kvct images for online radiotherapy

Sebastian Andersson och Stina Svensson, PhD, RaySearch Laboratories, Stockholm, Sverige.

Lisa Mach, David Patin, Mireille Conrad, Veronique Vallet och Raphaël Moeckli, PhD, Institute of Radiation Physics, Lausanne University Hospital and Lausanne University, Lausanne, Schweiz.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com