Pressreleaser

RaySearch lanserar RayStation 2023B

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar lanseringen av RayStation®* 2023B, den senaste versionen av bolagets dosplaneringssystem. Version 2023B innehåller flera nya och innovativa funktioner liksom många generella förbättringar.

Strålbehandling blir mer och mer skräddarsydd för varje patient med hög konformitet i dosleverans till tumören och minskad exponering av normal vävnad. Mer exakta behandlingsplaner kräver bättre uppföljning under hela behandlingsförloppet för att säkerställa att den planerade dosen håller sig på rätt spår samt tillåter möjlighet att anpassa planen om avvikelser upptäcks. RaySearch har bedrivit forskning inom adaptiv omplanering i två decennier och när utvecklingen av RayStation påbörjades designades systemet med dosuppföljning och adaptiv omplanering i åtanke. I RayStation 2023B har detta vidareutvecklats och arbetsflödena för dosuppföljning och omplanering har förbättrats ytterligare.

RayStation 2023B har också två innovativa funktioner inom partikelbehandling: stöd för diskreta proton-arcs och robust optimering baserad på linjär energiöverföring (LET). LET-optimering kan användas i proton- och jonbehandling för att sänka LET i riskorgan, vilket kan minska potentiella biverkningar av strålbehandling. För behandlingar med tunga joner, såsom koljoner, kan partiklar med hög LET dessutom fokuseras inuti tumören, vilket ökar sannolikheten för tumörkontroll.

Optimering av diskreta proton-arcs möjliggör att skapa planer med många fler fältriktningar, vilket medför högre konformitet i dosfördelningarna och mindre dos till riskorgan än konventionella protonplaner. RayStation stöder konvertering till traditionella pencil-beam scanning-planer, planer som kan levereras av befintliga pencil-beam scanning-behandlingsmaskiner. Genom denna utveckling möjliggör RayStation förbättringar av planer vid befintliga protonanläggningar.

Andra höjdpunkter i RayStation 2023B är bland annat stöd för automatisk field-in-field-planering för fotoner, en metod som genererar homogen dosfördelning med hög konformitet genom att kombinera ett antal delfält, samt punktbaserad optimering av brachyplaner och snabbare laddning av data.

RayStation i kombination med RayCare inkluderar stöd för automatiserad hantering av aktiviteter för alla steg i planeringsarbetsflödet och säkerställer att användaren alltid har rätt information på rätt plats. När RayStation 2023B och RayCare 2023B kombineras finns all nödvändig information om behandlingsplanen tillgänglig i RayCare när man väljer vilken plan som ska levereras vid en viss fraktion.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Med RayStation 2023B visar vi vårt starka engagemang för att tillhandahålla dosplaneringslösningar i världsklass. Adaptiv omplanering och hög integrationsnivå av olika system på kliniken kommer att öka möjligheten till personliga behandlingar och förbättrad patientvård.”

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com