We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch lanserar RayCare 2023B

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar lanseringen av den senaste versionen av RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem. RayCare® 2023B* har en ökad integration mellan RaySearchs produkter än tidigare och introducerar stöd för hantering av strålbehandlingsförloppet i RayCare, vilket förbättrar användbarheten och effektiviteten i varje behandlingsomgång.

En viktig funktion i RayCare 2023B är den förbättrade och helt integrerade hanteringen av strålbehandlingsförloppet från ordination till granskning av behandlingsresultatet. En ny dedikerad arbetsyta för hantering av respektive behandlingsomgång är framtagen som stöder alla användarbehov i förhållande till hantering av fraktioneringsschemat, inklusive tilldelning av dosplaner, hantering av behandlingsinställningar och nödvändiga godkännanden. I kombination med stödet för digitala arbetsflöden och schemaläggningsfunktionerna i RayCare samt integrationen med RayStation blir hela hanteringen av behandlingen enklare och effektivare.

RayCare 2023B har en ökad integration mellan RaySearch produkter, vilket möjliggör mer automatiserad dataöverföring och en mer sammanhängande användarupplevelse genom hela strålbehandlingsförloppet. Den förbättrade designen stöder effektivitet och säkerhet i det kliniska arbetsflödet genom att minska antalet manuella åtgärder och ha strukturerat data lättillgängligt där det behövs i alla steg.

Andra funktionsuppdateringar i den här versionen inkluderar förbättrade behandlingsscheman, stöd för mer datamigrering samt funktions- och användbarhetsuppdateringar av patientöversikt och hantering av uppgifter i arbetsflödet.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch säger: "Det är glädjande att se det ökade intresset för RayCare och att fler kliniker använder produkten kliniskt. Vi fortsätter att vidareutveckla produkten i hög takt och denna release medför en ännu mer integrerad lösning med våra andra produkter för att ge en effektiv och överlägsen användarupplevelse."

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com