We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayCare interoperabelt med Varians TrueBeam

RaySearch Laboratories AB (publ) är stolta över att meddela att onkologiinformationssystemet RayCare®* kan kopplas till Varians linjäracceleratorer TrueBeam®. Detta är resultatet av det interoperabilitetsavtal som ingicks med Varian Medical Systems 2020.

Att kunna schemalägga strålbehandlingstillfällen och följa hur behandlingen fortskrider är centrala funktioner i ett onkologiinformationssystem (OIS). För att kunna erbjuda ett integrerat arbetsflöde behöver data kunna skickas mellan OIS:et och behandlingssystemet, i detta fall Varians TrueBeam linjäracceleratorer (linacs). Denna typ av bilaterala koppling kallas interoperabilitet och efter ett omfattande program med gemensam utveckling och testning har Varian nu certifierat att RayCare är interoperabelt med TrueBeam-plattformen. Detta gäller alla linacs i TrueBeam-familjen: TrueBeam, TrueBeam STx, Edge och VitalBeam.

TrueBeam är Varians mest sålda behandlingsmaskin. Sedan lanseringen 2010 har den installerats på tusentals strålbehandlingskliniker världen över. Den stöder alla behandlingstekniker och funktioner som erbjuds med så kallade c-arm linacs, inklusive IMRT, VMAT och elektroner med flexibelt valbar strålenergi och icke-koplanära strålarrangemang.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: Som tidigare kommunicerats har det tagit längre tid att uppnå interoperabilitet mellan RayCare och TrueBeam än vad som ursprungligen planerats. Vi har dock lärt oss mycket under processen och uppskattar det engagemang som ingenjörsteamet på Varian har haft i projektet. Vi förväntar oss att detta avsevärt kommer att öka marknadspotentialen för RayCare och ser fram emot att utforska ytterligare potentiella områden för samarbete och interoperabilitet med Varians produkter.”

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com