Pressreleaser

Oregon Health & Science University (OHSU) ska använda RayStation för dosplanering till strålbehandling

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Oregon Health & Science University (OHSU) i USA har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®*.

OHSU har köpt RayStation för dosplanering tillsammans med Accurays system Radixact. Centret planerar att implementera adaptiv behandling för att kunna ta fram dagliga patientbilder och utföra behandlingsjusteringar för att optimera patientens behandling. OHSU och RaySearch anser att denna metod för precisionsmedicin är framtidens strålbehandling.

Dr. John Bayouth, Vice Chair, Director of Physics och Chief Medical Physicist, OHSU: “OHSU bygger upp organisationens tekniska plattformar för avancerad strålbehandling. Vi är glada att samarbeta med branschledande företag som RaySearch för att ta precisionsmedicin från forskning till klinisk användning. Adaptiv behandling är nästa självklara steg mot att ge varje patient rätt behandling vid rätt tillfälle. Vi stimuleras av att ligga i framkant när det gäller implementering av dessa hård- och mjukvaruinnovationer för att förbättra patientvården."

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Jag är mycket glad att OHSU kommer att integrera RayStation med Radixact; det är ytterligare ett steg framåt i vårt engagemang för att främja strålningsteknik. Samarbetet ökar tillgängligheten för våra innovativa lösningar och förbättrar i slutändan vården och kvaliteten för cancerpatienter."

Ordern mottogs och levererades under tredje kvartalet 2023.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com