Pressreleaser

Ledande cancercenter i USA väljer RayStation för protondosplanering

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Ohio State University Comprehensive Cancer Center - Arthur G. James Cancer Hospital och Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC – James) i USA, har lagt en beställning på dosplaneringssystemet RayStation®*. Intäkterna från ordern kommer redovisas i fjärde kvartalet, 2022.

OSUCCC - James är det tredje största cancersjukhuset i USA och ett av endast 53 center i landet som håller högsta klass i National Cancer Institutes (NCI) nationella bedömningsregister. Dessutom är Ohio State det första sjukhuset som använder protonbehandling i Columbus och centrala Ohio-området.

Avdelningen för strålningsonkologi kommer att använda en Varian ProBeam® 360 för protonbehandling och har även flera linjäracceleratorer från Varian i drift.

OSUCCC James kommer att använda den senaste tekniken i RayStation, såsom deep learning-segmentering, bilddeformation, adaptiv planering, flermålsoptimering och fallback-planering, vilket möjliggör att automatiskt ha reservplaner redo vid eventuella driftstörningar samt att kunna jämföra olika modaliteter för att hjälpa läkarna att välja den mest lämpliga behandlingstekniken.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: RaySearch är ledande inom dosplanering för protonbehandling och vi är stolta över att ännu en framstående protonklinik har valt RayStation. Vi ser fram emot att stödja OSUCCC – James i deras kliniska verksamhet.”

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com