Pressreleaser

Inbjudan till presentation av RaySearchs bokslutskommuniké 2022

Analytiker, investerare och media bjuds in till presentation av RaySearchs bokslutskommuniké 2022 den 28 februari 2023 kl 10.00. Rapporten publiceras den 28 februari 2023 kl 07.45 och kommer tillsammans med presentationsbilder att finnas tillgänglig på raysearchlabs.com. Johan Löf, grundare och vd, samt Henrik Bergentoft, CFO, kommer att presentera bolagets utveckling i en webcast. Efter presentationen (som hålls på engelska) finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webcast: https://raysearchlabs.creo.se/230228

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:

Sverige: 08 5051 0031

Storbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com