Pressreleaser

CGN väljer RayStation till Yangzou Hospital

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att CGN Medical Technologies har i decemer 2022 lagt en order på RayStation®*, som CGN har sålt tillsammans med IBA:s protonbehandlingssystem till Yangzhou Hospital i Kina.

CGN Medical Technologies marknadsför och säljer IBA:s protonbehandlingssystem i Kina. RayStation har sålts i kombination med IBA:s protonbehandlingssystem i Kina tidigare men den nuvarande ordern är den första som RaySearch får från CGN.

Partikelbehandling är en kraftigt växande marknad i Kina och dosplanering för partikelbehandlingar (protoner/koljoner/BNCT) är ett viktigt fokusområde för RaySearch. RayStation är marknadsledare i detta segment av cancervård, en position som stärks ytterligare genom denna order.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: "Jag är glad över att kunna tillkännage att vi har fått vår första order  från CGN i Kina och ser fram emot ett givande samarbete. Dessutom är det glädjande att RaySearch fortsätter det långa och globala samarbete vi har med IBA, där vi tillsammans levererar protonbehandlingssystem till center över hela världen.”

Ordervärdet är på 2,4 MEUR (motsvarande omkring 27 MSEK) inklusive 5 års servicekontrakt. Intäkter från ordern kommer inte redovisas i 2022.

Om Yangzhou Hospital 

Yangzhou Proton Therapy Center ligger i Xinji Town, Yizheng City, i Jiangsu-provinsen. Bygget av centret startade i oktober 2020 och när det öppnar kommer det att vara det första protonbehandlingscentret i Jiangsu-provinsen.

Om CGN 

CGN Nuclear Technology Development Company Limited (CGNNT) har bland annat en verksamhet inom protonbehandling. Företaget har genom ett avtal med IBA i Belgien en omfattande teknologilicens inom protonbehandling samt rätten att exklusivt utveckla, sälja, installera, driva samt underhålla sådana teknologier och produkter i Kina, i syfte att förbättra patienters liv genom användning av kärnteknologi.

Om RaySearch 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

Om RayStation 

RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv behandling, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

Om RayCommand
Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand®* fungerar som en länk mellan behandlingsmaskinen, systemen för dosplanering och onkologiinformation samt koordinerar och organiserar de olika inblandade systemen, som bildtagningssystem, strålleveranssystem och patientpositioneringssystem. Effektiv koordinering är avgörande för att genomföra säkra och effektiva patientbehandlingar, oavsett vilken typ av behandlingsmaskin som används.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com