We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Australian Bragg Centre for Proton Therapy and Research väljer RayCare

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Australian Bragg Centre for Proton Therapy and Research (ABCPTR) i Adelaide, Australien, har lagt en order på onkologiinformationssystemet RayCare®*.

ABCPTR är Australiens första center för protonbehandling och det första i sitt slag på södra halvklotet. Centret är även RaySearchs första kund i Oceanien som beställer RayCare. ABCPTR valde RayCare på grund av RaySearchs position som global marknadsledare inom mjukvarulösningar för partikelbehandling samt för att RayCare ger säkra och effektiva arbetsflöden. I ett senare skede planerar ABCPTR att även köpa RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®*.

Michael Penniment, docent, medicinsk chef, ABCPTR: "Partnerskapet med RaySearch markerar ett viktigt steg i ABCPTR:s uppdrag att revolutionera cancervården i Australien. Genom att kombinera våra kliniska insikter med RaySearchs teknologi är vi övertygade om att vi kan flytta gränsen för vad som är möjligt inom protonbehandling."

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är mycket glada över att ABCPTR har valt RayCare. Genom att stödja ännu en behandlingsmaskin bekräftar detta också vår redan starka position inom partikelbehandlling.”

Om Australian Bragg Centre for Proton Therapy and Research
Australian Bragg Centre for Proton Therapy and Research (ABCPTR), som för närvarande är under uppbyggnad, kommer att bli Australiens första center för protonbehandling och det första i sitt slag på södra halvklotet. Byggnaden beräknas stå färdig i september 2023. Därefter kommer protonbehandlingsmaskinen att genomgå 12–18 månaders installation och testning innan patientbehandlingar påbörjas. ABCPTR kommer att tillhandahålla strålningsbehandling med protoner för barn, ungdomar och vuxna med sällsynta cancertyper. Centret kommer också att vara en integrerad del i ett globalt nätverk som bedriver forskning inom protonbehandling. Läs mer på theaustralianbraggcentre.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com