Pressreleaser

Tongji Hospital väljer RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Mevion China har lagt en order på RayStation®*, som de sålt tillsammans med Mevions protonbehandlingssytem HYPERSCAN® till Tongji Hospital i Wuhan i Kina.

RaySearch och Mevion har samarbetat sedan 2014. Dosplanering för partikelbehandlingar (protoner/koljoner/BNCT) är ett viktigt fokusområde för RaySearch och RayStation har idag en global marknadsandel över 50 procent, en position som förstärks ytterligare med den nya ordern.

RaySearch har omkring 70 RayStation-kunder i Kina via ett eget dotterbolag i landet.

Xianglin Yuan, chef för strålningsbehandlingsavdelningen vid Wuhan Tongji Hospital: "Vårt Optics Valley Campus Proton Therapy Center har utrustats med Mevion S250 protonbehandlingssystem och RaySearchs dosplaneringssystem RayStation. Tillsammans ska vi bygga ett världsledande forskningscenter för protonbehandling och vara en bas för samarbete mellan medicinsk vetenskap och industrin, vilket kommer att ta protonbehandling till en ny nivå.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Jag är glad att vi har tecknat vårt första avtal med Mevion China och ser fram emot vårt samarbete och att kunna bidra till att ytterligare förbättra behandlingen för cancerpatienter på Tongji Hospital.”

Värdet på ordern är cirka 10 MSEK, exklusive servicekontrakt.
  

Om Tongji Hospital
Tongji Hospital, Tongji Medical College och Huazhong University of Science & Technology ligger i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Sjukhuset grundades av den tyska läkaren Erich Paulun i Shanghai år 1900. Idag är Tongji ett välrenommerat sjukhus med sjukvård, undervisning och forskning inom alla discipliner. Mer information finns på tjh.com.cn.
 
Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com