We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Sunnybrook Health Sciences Centre i Kanada väljer RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Sunnybrook Health Science Centre – Odette Cancer Centre i Toronto, Kanada, har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®*.

Sunnybrook Health Sciences Centre, ett av Kanadas största sjukhus, erbjuder omfattande och högspecialicerad cancervård och behandlar årligen fler än 7 000 cancerpatienter. Kliniken är utrustad med 13 linjäracceleratorer. Detta är den första försäljningen i Ontario sedan ett ramavtal med Ontario Health tecknades under första kvartalet 2022.

Avtalet inkluderar en komplett installation av RayStation, som helt och hållet kommer att ersätta sjukhusets befintliga dosplaneringssystem. Det totala ordervärdet är cirka 6,2 miljoner CAD (vilket motvarar omkring 51,1 miljoner SEK), varav minst 3,5 miljoner CAD (28,8 miljoner SEK) förväntas utgöra intäkt i kvartal tre 2022. Supporttjänster efter garantitiden, vilka kommer att uppgå till ytterligare 1,88 miljoner CAD (omkring 15,4 miljoner SEK) under de kommande åtta åren, tillkommer. Garantitiden på 36 månader är inkluderad i ordern.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Kanada har ett av världens mest avancerade vårdprogram för cancer. RaySearch har många väletablerade relationer med kanadensiska center, både kliniska och akademiska, och vi är stolta över att även Sunnybrook har visat förtroende för oss och vår innovativa mjukvara. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med denna stora och välkända klinik för att ytterligare förbättra cancerbehandling.”

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Sunnybrook Health Sciences Centre 
Sunnybrook Health Sciences Center skapar framtidens hälso- och sjukvård för de 1,3 miljoner patienter som sjukhusets drygt 10 000 anställda och volontärer behandlar varje år. Genom sin internationellt etablerade position inom forskning och utbildning samt koppling till Torontos universitet är Sunnybrook ett av Kanadas främsta vetenskapliga center inom hälsa. Sjukhuset är specialiserat inom högriskgraviditeter, svårt sjuka nyfödda och vuxna, specialrehabilitering, behandling och förebyggande av cancer, hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska och psykiatriska störningar, ortopediska och reumatiska tillstånd samt skador. Sjukhuset har också ett unikt och nationellt ledande program för vård av Kanadas krigsveteraner. Mer information finns på sunnybrook.ca.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com