We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Styrelseordförande och ledamot i RaySearchs styrelse avgår

Lars Wollung, ordförande, och Johanna Öberg, styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet, kommer den 30 september 2022 att lämna RaySearchs styrelse. Båda har tidskrävande operativa uppdrag och anger dessa som grund för beslutet. Styrelsen har beslutat att utse Hans Wigzell till ny ordförande och avser även att rekrytera ytterligare medlemmar. Lars Wollung kommer att under en övergångsperiod kvarstå som rådgivare för att säkerställa tillfredsställande överlämning till nya ordföranden.

”Det har varit en ära att få delta i RaySearchs utveckling med fascinerande produkter för att bekämpa cancer. Uppdraget tar dock alltför mycket tid och då är det naturligtvis bäst för bolaget att jag lämnar. Jag önskar RaySearch all lycka till med en strålande utveckling framöver,” säger Lars Wollung.

”Det har varit oerhört spännande att arbeta med RaySearch. På grund av utökad omfattning av mitt vd-uppdrag har jag valt att dra ned på styrelseengagemang, men jag önskar bolaget, ledningen och mina styrelsekollegor fortsatt framgång att nå visionen 'en värld där cancer besegrats',” säger Johanna Öberg.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Jag vill passa på att tacka Lars och Johanna för deras arbete och engagemang i RaySearch och önskar dem lycka till framöver. Jag ser även fram emot att arbeta med Hans som ordförande. Som läkare, professor emeritus och tidigare rektor för KI har han en unik bredd inom medicin och medicinsk teknik. Dessutom har han suttit i RaySearchs styrelse sedan 2004 och känner företaget mycket väl.”

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 september 2022 kl 15.50 CEST.  

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com