Pressreleaser

Seoul National University Hospital väljer RayCare

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Seoul National University Hospital (SNUH) i Sydkorea har lagt en order på onkologiinformationssystemet RayCare®*. Nyligen köpte sjukhuset RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®*.

I april 2022 beställde koljoncentret på SNUH RayStation som de ska använda med Toshiba Heavy Ion Therapy System. Sjukhuset har nu beslutat att investera i RayCare som sitt onkologiinformationssystem.

Behandling med koljoner är en mycket avancerad strålbehandlingsteknik som kan vara effektiv för komplexa tumörer som är svårbehandlade med mer konventionella metoder. SNUH är det andra koljoncentret i Korea som väljer RaySearch med RayStation och RayCare, den första kunden var Yonsei Cancer Center i Seoul.

Professor Hong-Gyun Wu, chef, SNUH Gijang Cancer Center for Heavy Ion Therapy and Study, SNUH: "Med mjukvara (RayStation, RayCare) från RaySearch har SNUH tagit ytterligare ett steg mot att öppna ett cancercenter för forskning och behandling med tunga joner. SNUH kommer att ligga i frontlinjen vad gäller att bidra till samhället genom att främja forskning och utveckling samt behandling av cancerpatienter.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “SNUH bestämde sig nyligen för att  installera vårt dosplaneringssystem RayStation. Nu är jag glad att kunna konstatera att detta framstående sjukhus även har beslutat att köpa in RayCare till sitt koljoncenter. Med denna ytterligare order från SNUH bekräftas RaySearchs marknadsledande position inom detta unika segment, liksom det faktum att antalet nya kunder som väljer RayCare som onkologiinformationssystem ökar alltmer.”
 

Om Seoul National University Hospital
SNUH grundades 1885 och under de senaste 130 åren har detta sjukhus lett den medicinska utvecklingen i Korea. SNU Cancer Hospital öppnade 2011 och består av 28 specialiserade kliniker. 

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com