Pressreleaser

Senaste nyheterna i RayStation, RayIntelligence och RayCare presenteras på ESTRO 2022

RaySearch Laboratories AB (publ) presenterar sina senaste nyheter inom mjukvara för onkologi under ESTRO 2022, som hålls i Köpenhamn 6-10 maj. Under kongressen kommer deltagare att kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence® och onkologiinformationssystemet RayCare®*.

Nya funktioner i RayStation
Några av de nya funktionerna i RayStation 11B, som släpptes i december 2021, är algoritmer för att skapa syntetiska CT-bilder baserat på cone beam CT-bilder (CBCTs), möjligheten att omvandla en fysikalisk dos till den biologiska ekvivalenta dosen EQD2, samt stöd för utvärdering av linjär energiöverföring (LET) för behandlingar med protoner och andra joner. Den nya versionen innehåller även flera förbättringar inom maskininlärning, patientmodellering och planering för foton- och brachybehandlingar. Integrationen med onkologiinformationssystemet RayCare har också förbättrats ytterligare.

Det senaste inom maskininlärning och den nya produkten RayIntelligence
Nya modeller för planering av deep learning har släppts och segmentering med hjälp av deep learning är nu inkluderat för alla RayStations kunder.

RaySearchs senaste produkt, det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence, har nyligen uppgraderats och nya funktioner, såsom stöd för DICOM och nya presentationsvyer för kliniska mål, kommer att demonstreras under kongressen.

Nya funktioner i RayCare
RayCare 5B, som släpptes i december 2021, ger användarna möjlighet till full konfiguration för alla inställningar för arbetsflöden, inklusive möjlighet att skapa avancerad automatisering av arbetsflöden och konfigurera dokument och formulär. Detta ger kliniker full kontroll över sina arbetsflöden och säkerställer också att arbetsflöden kan uppdateras till att fortsatt stödja och effektivisera de kliniska processerna när nya riktlinjer introduceras. Andra nya funktioner inkluderar tillgång till nyckelinformation kopplad till planering och genomförande av strålbehandlingar med RayCare samt stöd för dokumentation av biverkningar.

RaySearchs presentationer på ESTRO
Experter på RaySearch kommer att hålla följande föredrag: 

  • Fast optimization of proton PBS arc therapy plans using early energy layer and spot selection reduces dose to organs at risk, av Erik Engwall, Development comptence group manager på RaySearch Laboratories. 7 maj kl 10.30-11.30. Läs mer här.
  • Novel optimization functions designed for re-irradiation treatment planning, av Jakob Ödén, Research engineer på RaySearch Laborarories. 8 maj kl 16.45-17.45. Läs mer här.

Exklusiv förhandsvisning på ESTRO – “RaySearch and Accuray online adaptive radiotherapy solution” 
Den 6 maj kommer RaySearch och Accuray att hålla ett evenemang som ger deltagarna en förhandsvisning om vad som är möjligt inom adaptiv omplanering: online, adaptiv strålbehandling i realtid för behandlingssystemet Radixact® och RayStation.
 


Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com    
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com