We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Senaste innovationerna i RayStation, RayCare och RayIntelligence visas på ASTRO 2022

RaySearch Laboratories AB (publ) visar upp de senaste innovationerna inom mjukvara för onkologi på ASTRO 2022, som hålls 23–25 oktober i San Antonio. Under kongressen kan besökarna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* och det molnbaserade analyssystemet för onkologi, RayIntelligence® i RaySearchs monter 3785.

De senaste versionerna av RayStation (12A), RayCare (6A) och RayIntelligence (2A) släpptes i juni 2022.

I RayStation 12A** är segmentering med deep learning tillgängligt för alla användare liksom brachyplanering för efterladdare från Elekta och många andra förbättringar av systemet, såsom förbättringar för CyberKnife-planering.

RayCare 6A innehåller flera förbättringar avseende dokumenthantering, behandlingsflöden och patientjournaler vilka innebär ökad användarvänlighet och effektivitetsförbättringar, såsom användarkonfigurerbara mallar för utvalda arbetsytor. Version 6A medför även ökad kompabilitet med andra informationssystem på sjukhuset vilket ger användare tillgång till information om levererade behandlingsfraktioner i det system de föredrar att arbeta i.

RayIntelligence är ett innovativt molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data. Den senaste versionen, (2A) ger stöd för import av DICOM-data från andra system, vilket gör att klinikerna kan sammanlägga och analysera data från olika källor tillsammans med RayStation-data.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är glada att kunna vara tillbaka på ASTRO för att träffa partner och befintliga och nya kunder och visa de senaste innovationerna med våra produkter. Vi är bland annat stolta över att kunna visa upp lovande innovationer inom online adaptive tillsammans med vår partner Accuray samt presentera våra nya partnerskap med Leo Cancer Care och GE HealthCare.”

Partnerskap

Accuray

ARTemis1, RaySearchs och Accurays senaste gemensamma innovationsprojekt inom online adaptive, kommer att dra nytta av RayStations kapacitet för automatisk adaptiv omplanering, RayCares kraftfulla verktyg för hantering av kliniska arbetsflöden och Accurays ClearRT-bildtagningssystem för att utveckla en optimerad lösning för online adaptive-behandling. På mässan kommer RaySearch och Accuray ge en gemensam förhandstitt av ARTemis.

Leo Cancer Care

Kombinationen av RayStation, RayCare och Leo Cancer Cares lösningar kommer att erbjuda en säker, effektiv och integrerad plattform för upprätt strålbehandling. Teknologin syftar till att förbättra upplevelsen för patienter och kliniker och kommer att ytterligare förstärkas genom den väl avpassade dosplaneringslösningen från RaySearch. Besök RaySearchs (3785) och Leo Cancer Cares (4570) montrar på ASTRO 2022 för mer information.

GE HealthCare

GE HealthCare och RaySearch strävar efter att kombinera RaySearchs avancerade dosplaneringssystem RayStation med GE Healthcares ledande simulatorsystem för multimodalitet (CT/MR/molekylära bilder) för att göra cancerbehandling snabbare och mer exakt.

Flera viktiga framsteg har också gjorts tillsammans med RaySearchs partner IBA, Mevion Medical Systems, Canon Medical Systems och andra samarbetspartner. Besök RaySearch monter 3785 för mer information!

RaySearchs vetenskapliga bidrag under ASTRO 2022

Posterpresentation, ePoster nummer 3294

Session: Poster Q&A 10 - Physics

Titel: Implications of Including Tumor Presence Probabilities as Weights in Radiotherapy Optimization

Samarbete: Kungliga Tekniska Högskolan

Presenteras av: Ivar Bengtsson, RaySearch Laboratories (kontaktperson)

Medförfattare: Albin Fredriksson, RaySearch Laboratories

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv behandling, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

** 510(k) är under granskning av FDA. Ej tillgänglig för användning eller försäljning.

1. Pågående projekt

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com