Pressreleaser

RaySearch visar de senaste innovationerna inom mjukvara för partikelbehandling på PTCOG 2022

RaySearch Laboratories AB (publ) ställer ut på PTCOG 60 som hålls i Miami, Florida, USA, under perioden 27 juni - 1 juli och visar upp de senaste nyheterna i dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* och det onkologiska analyssystemet RayIntelligence®. Boka en demonstration på raysearchlabs.com.

RaySearch presenterar sina produkter 
RaySearch är stolta marknadsledare inom mjukvara för dosplanering och planering av arbetsflöden för partikelbehandling. De senaste kliniska funktionerna i det avancerade dosplaneringssystemet RayStation inkluderar GPU-baserad Monte Carlo-dosberäkning på mindre än fem sekunder, linjär energiöverföring (LET) inklusive RBE-dosberäkningar och helautomatisk planering med deep learning, inklusive robusthet. 

Besökarna kan även få en glimt av kommande funktioner som proton ARC-planering, dosberäkning på CBCT, LET-optimering och FLASH-planering.

RaySearchs onkologiinformationssystem RayCare erbjuder förbättrad konfiguration av arbetsflöden, med möjlighet skapa kliniska anteckningar, dokument och formulär som integreras direkt i patientjournalen. RayCare  innehåller förbättringar av patientjournalen, en utökad arbetsyta för sammanfattningar samt ökat stöd för strålbehandlingsprocesser.

RayIntelligence är ett molnbaserat onkologiskt analyssystem som förenklar dataintegrering och omvandlar data till insikter. Det stöder analyser av patient- och behandlingspopulationer genom både webbaserade instrumentpaneler och gränssnitt för avancerad analys.

RaySearchs vetenskapliga bidrag på PTCOG
Onsdag 29 juni, 14:20–15:00, rum 3
Reducing high LET component of dose to the brainstem in proton treatment planning for brain tumors by optimization
Författare: Vestergaard, Anne; Høyer, Morten, Kallehauge, Jesper; Nørrevang, Ole; Smulders, Bob; Lassen-Ramshad Yasmin; Muhic, Aida; Dahlrot, Rikke; Traneus, Erik; Korreman, Stine.
Föreläsare: Anne Vestergaard, Århus universitet

Robustness in proton arc treatments for head and neck cancer patients: impact of gantry angle spacing and number of revolutions 
Författare: Marthin, Otte; Wase, Viktor; Glimelius, Lars; Bokrantz, Rasmus; Andersson, Björn; Fredriksson, Albin; de Jong, Bas; Korevaar, Erik W.; Both, Stefan; Engwall, Erik. 
Föreläsare: Lars Glimelius, Senior Product Manager Light Ions

Poster PTC60-0058: Re-Assessment of Radiation Fields Applied to Clinical Proton Beam Therapy and Related Key Technical Requirements

Poster PTC60-0048: LETd measurements of double-scattered proton fields with patient-specific range-compensator and aperture using silicon on insulator microdosimeter

Poster PTC60-0417: Conformal FLASH Proton therapy planning with RayStation
 

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation®* (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearch produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com.

Om RayStation
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi samt extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Detta gör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen förbättras cancervården för patienter över hela världen.

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation®* och ger smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven inom framtidens cancervård. 

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence är ett molnbaserat onkologiskt analyssystem som ger mening till data och stärker cancerklinikernas möjligheter att nå nya nivåer av individanpassad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com