We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch vann University of New Mexicos upphandling av dosplanering

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att University of New Mexico Comprehensive Cancer Center (UNMCCC), efter en upphandling, har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®*.

För att möta den höga patientefterfrågan och kunna erbjuda ny teknologi utökar UNMCCC sina tjänster inom strålbehandling. RayStation är en del av denna investering och kommer att ersätta centrets nuvarande dosplaneringssystem. Ordern inkluderar ny och avancerad teknologi, såsom adaptiv planering och maskininlärningstekniker för automatiserad konturering.

Alan Tomkinson, tillförordnad direktör och vd, UNMCCC, säger: "Våra patienter förtjänar det bästa. Denna nya teknologi kommer att ge oss möjlighet att ge bättre vård till fler invånare i New Mexico.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Antalet offentliga upphandlingar i USA är få och det är glädjande att vinna dessa då de baseras på en grundläggande och objektiv utvärdering. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med University of New Mexico Comprehensive Cancer Center och till att bidra med avancerad teknologi i vården av sjukhusets patienter.”

Om University of New Mexico 
University of New Mexico Comprehensive Cancer Center (UNMCCC) är New Mexicos officiella cancercenter och det enda cancercentret i delstaten New Mexico som håller högsta klass i National Cancer Institutes nationella bedömningsregister. 
Centret har 146 certifierade specialistläkare inom onkologi, såsom cancerkirurger inom alla specialistområden (buk-, bröst-, skelett- och mjukvävnad, neurokirurgi, gynekologi och huvud- och halscancer), hematologer/medicinska onkologer inom vuxen- och barnsjukvård, röntgenläkare samt strålningsonkologer. Tillsammans med fler än 600 sjuksköterskor, farmaceuter, nutritionister, psykologer och socialarbetare inom cancervård behandlar UNMCCC 65 % av New Mexicos cancerpatienter samt samarbetar med hälsovårdssystem i hela staten. Här behandlas cirka 13 000 patienter vid drygt 100 000 ambulerande klinikbesök, utöver sjukhusinläggningar på UNM Hospital. Totalt deltar nästan 1 300 patienter i kliniska prövningar inom cancer, varav 40 % i kliniska prövningar som testar nya cancerbehandlingar. De fler än 100 cancerforskare som är knutna till UNMCCC har tilldelats 36,2 miljoner USD i federala och privata anslag till cancerforskningsprojekt. Sedan 2015 har dessa forskare publicerat nästan 1 000 vetenskapliga artiklar, ansökt om 136 nya patent och grundat 10 nya bioteknikföretag. Läkarna, vetenskapsmännen och personalen har även utbildat fler än 500 gymnasieelever, doktorander och postdoktorander inom cancerforskning och cancerhälsovård. Läs mer på unmhealth.org/cancer.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com