Pressreleaser

RaySearch tecknar avtal med Proton International Arkansas om att leverera RayStation till UAMS Radiation Oncology Center

RaySearch har tecknat ett avtal för RayStation®* med Proton International Arkansas för Radiation Oncology Center, som är en del av University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute.

Radiation Oncology Center öppnar 2023 och kommer att bli det första protoncentret i delstaten Arkansas. Centret kommer att använda RayStation för dosplanering.

Mjukvaran som valts av Proton International Arkansas inkluderar avancerad teknik som till exempel IMPT (intensitetsmodulerad protonbehandling), flermålsoptimering och möjlighet till full adaptiv behandlingsplanering, i kombinaton med konventionell foton- och elektronbehandling.

Med UAMS:s center kommer RaySearchs produkter att finnas på trettio protonbehandlingscentra i Nordamerika, vilket är en klar majoritet av befintliga protonkliniker. Bland de fördelar som kunderna nämner är att all avancerad funktionalitet är samlad på en och samma plattform, snabb beräkningshastighet, hög plankvalitet samt RaySearchs expertis och erfarenhet vad gäller att installera mjukvaran och utbilda personal på centra snabbt och säkert.

Chris Chandler, vd, Proton International Arkansas, säger: "Proton International är mycket nöjda med att ha valt RayStation i samarbete med UAMS. Plattformen är avancerad och uppfyller dagens behov samtidigt som den kan anpassas för expansion i framtiden."

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: “Protonbehandling är ett viktigt område för RaySearch och vi är glada över att kunna addera UAMS och Proton International som kunder. Utöver de redan omfattande och befintliga behandlingsmöjligheterna har vi en mycket spännande framtid planerad inom partikelbehandling, inklusive proton ARC- och FLASH-behandling. Vi ser fram emot att dessa tekniker implementeras i framtiden då de kommer att förbättra cancervården.”

Om Proton International Arkansas
Proton International har ett erfaret team som arbetar dedikerat med att förse patienter med protonbehandling. Företaget samarbetar med sjukhus och läkargrupper för att utveckla nyckelfärdiga ett- och tvårumsprotonanläggningar. Teamet på Proton International har utvecklat och drivit flera centra och är för närvarande aktiva i flera projekt. Man har färdigställt protoncenter vid William Beaumont Hospital i Royal Oak, Michigan University Medical Center i Groningen, Nederländerna, University of Alabama Birmingham och Delray Beach, Florida, och här behandlas nu patienter. Utöver dessa har företaget ytterligare centra under konstruktion. Proton Internationals affärsmodell innebär att man säkerställer att projekt slutförs i tid, håller budgeten och uppfyller institutionens krav och behov. Tjänsterna inkluderar affärsplanering, organisationsstruktur, finansiering, byggnadsdesign och konstruktion, installation och driftsättning, utrustning samt utbildning av personal. Läs mer på protonintl.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 


* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 

Tel: +46 (0)8 510530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

 

Torbjörn Wingårdh, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 

Tel: +46 (0) )72 582 55 63

torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com