Pressreleaser

RaySearch publicerar preliminärt resultat för tredje kvartalet 2022 samt senarelägger rapportdatum

RaySearch Laboratories AB (publ) publicerar preliminära siffror för tredje kvartalet 2022. Orderingången ökar med 71 procent till 219 (128) MSEK, preliminär nettoomsättning ökar med 55 procent till 211 (136) MSEK och preliminär EBIT uppgår till 12 (-27) MSEK.

RaySearchs delårsrapport för tredje kvartalet kommer publiceras den 29 november 2022 kl 07.45.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Det är glädjande att kunna notera att kvartalet hade den högsta orderingången och omsättningen någonsin för ett tredje kvartal. Det är beklagligt att vi flyttar vårt rapportdatum, jag är dock trygg och förvissad om att vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa framtida rapportering.”

Den huvudsakliga anledningen till att senarelägga rapportdatumet är personalomsättning på bolagets finansfunktion, vilket lett till förseningar i bokslutsprocessen. Vad gäller personalomsättningen innefattar det även CFO-rollen. Bolaget hade en person i rollen en kortare period från november 2021 till april 2022 för att sedan övergå i en interimslösning där vice vd var tillförordnad CFO. Från och med 15 november är, som tidigare kommunicerats, Henrik Bergentoft bolagets permanenta CFO.

Analytiker, investerare och media bjuds in till presentation av RaySearchs delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 29 november 2022 kl 10.00. Johan Löf, grundare och vd kommer att presentera bolagets utveckling i en webcast. Efter presentationen (som hålls på engelska) finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webcast: https://raysearchlabs.creo.se/221129

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:

Sverige: 08 5051 0031

Storbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 kl. 10.20 CET.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 

Tel: +46 (0) 73 380 73 69

henrik.bergentoft@raysearchlabs.com