We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch lanserar RayCare 6A

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper den senaste versionen av RayCare®*, nästa generation av onkologiinformationssystem. Lanseringen av RayCare 6A medför betydande förbättringar genomgående i hela produkten samt ökad kompabilitet med andra informationssystem på sjukhuset vilket förbättrar dataflödet mellan olika system.

RayCare 6A innehåller förbättrad funktionalitet för hantering av patientjournaler såsom ökad användarvänlighet genom att konfigurerbara mallar för datainmatning införts, samt utökat stöd för konton för registrering av aktiviteter som genererar finansiell ersättning för sjukhuset. 

RayCare 6A erbjuder även ökad kompabilitet med sjukhusets andra informationssystem genom att det nu finns stöd för att skicka och ta emot behandlingsresultat, i linje med den nyligen lanserade IHE-RO-profilen XRTS. Detta innebär att det blir enklare att använda flera olika samexisterande informationssystem och att användarna kan se informationen om levererade behandlingsfraktioner i det system de föredrar att arbeta i. 

Viktiga nyckelfunktioner som lanserades i december förra året, såsom användarkonfigurerbara arbetsflöden och dokument, har också utökats i denna version. RayCare 6A är dessutom ännu mer integrerat med andra RaySearch-produkter. Mer data kan överföras automatiskt  och visas upp mellan produkterna så att användarens arbetsflöde blir mer effektivt. 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: "Vi ser ett starkt ökat intresse för RayCare som har utvecklats till att bli nästa generation av onkologiinformationssystem. Det faktum att RaySearch är en systemoberoende aktör på marknaden bidrar också till att cancerkliniker runt om i världen ser RayCare som ett attraktivt alternativ som bidrar till effektiv, säker och integrerad cancervård.”
 

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com