We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch får största ordern hittills – vinner stor offentlig upphandling för RayStation och RayCare i Spanien

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Ion Beam Applications S.A. (IBA), som tillverkar protonbehandlingsmaskiner, har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®* för installation på nio protoncenter i Spanien. RaySearch deltog i den offentliga upphandlingen i samarbete med IBA som är huvudansvariga för systemintegrationen. Det totala ordervärdet är 17,3 miljoner euro varav 14,9 miljoner euro är för mjukvarulicenser.

År 2021 undertecknade det spanska hälsoministeriet och Amancio Ortega Foundation ett avtal enligt vilket stiftelsen donerade 280 miljoner euro till hälsoministeriet för inköp av 10 protonbehandlingsenheter, till nio center, för installation över hela landet. Den offentliga upphandlingen kungjordes i juli 2022 och omfattade en urvalsprocess i tre omgångar för hitta lämpliga företag som kunde tillhandahålla protonbehandlingsutrustning till Spaniens nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Ordern inkluderar både RayStation och RayCare på alla center. Kombinationen av RayStation och RayCare, tillsammans med en protonbehandlingsmaskin från IBA, ger en integrerad och enhetlig lösning genom hela arbetsflödet.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: Vi är stolta över att få leverera både RayStation och RayCare till denna omfattande investering i protonbehandling i Spanien. För RaySearch innebär detta att vi ytterligare stärker vår ledande position inom dosplanering för protoner samt en väsentlig ökning av vår kundbas för RayCare. Det faktum att alla center kommer att använda båda RaySearch-produkterna kommer att ge många synergier, både när det gäller implementering och klinisk praxis för strålbehandling i Spanien.”

Ordervärdet på 17,3 miljoner euro (motsvarande omkring 188 miljoner SEK) är det högsta någonsin för RaySearch. Leveransen beräknas påbörjas 2024 och kommer att ske under flera år. Servicekontrakt är exkluderat i den initiala ordern men förväntas tillkomma vid leveranstillfället.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl 15.55 CET.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com