We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayCare i kliniskt bruk med CyberKnife på Swiss Medical Network i Schweiz

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att La Clinique Générale-Beaulieu, en del av schweiziska Swiss Medical Network, som första center i världen behandlat en patient med Accurays behandlingssystem CyberKnife® tillsammans med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®* och onkologiinformationssystem RayCare®*.

Den första behandlingen genomfördes framgångsrikt den 4 maj 2022. Kliniken är utrustad med RayCare 5A och RayStation 11A samt CyberKnife M6TM Robotic Radiosurgery System som är ansluten till Accurays iDMS®-datahanteringssystem.  
 
La Clinique Générale-Beaulieu har använt RayCare och RayStation i mer än ett år. Systemen har steg för steg implementerats och integrerats i den dagliga verksamheten och idag använder kliniken RaySearchs mjukvara i alla led av behandlingen och för alla sina maskiner. Detta ger en heltäckande bild av patientens behandlingar samtidigt som man drar fördel av RayCares effektivitet för alla patienter.

Swiss Medical Network är en av de två största privata klinikgrupperna i Schweiz. Inom nätverket behandlas alla cancertyper med ledande tekniker och komplexa behandlingsmetoder. 2019 ingick Swiss Medical Network, som första sjukhus i världen, ett avtal om inköp av ett flertal system för ett flertal kliniker, av både Accurays strålbehandlingssystem och RaySearchs dosplaneringssystem och onkologiinformationssystem. 

Professor Oscar Matzinger, medicinsk direktör för strålningsonkologi vid Swiss Medical Network: ”Vi kan med glädje meddela att vi genomfört vår första lyckade patientbehandling med hjälp av RayStation och RayCare med en CyberKnife-maskin. Tillsammans med RaySearch och Accuray sluter vi nu cirkeln avseende behandlingsteknik genom att enbart använda RaySearchs mjukvara för både CyberKnife- och Radixact-maskinerna.” 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Vi är mycket glada över att den första behandlingen med CyberKnife och RayCare har genomförts framgångsrikt på detta förstklassiga center. Det är ett viktigt bevis på en klinik kan använda RayCare som enda onkologiinformationssystem tillsammans med Accurays maskiner. Detta är av stort värde inte bara för vårt ömsesidiga samarbete med Swiss Medical utan även för andra potentiella samarbeten med kliniker över hela världen med liknande maskinpark och, framför allt, för patienter i behov av strålbehandling.”

Om Swiss Medical Network
Swiss Medical Network är en av två ledande privata klinikgrupper i Schweiz. Klinikerna är etablerade i Schweiz tre språkregioner och erbjuder förstklassig sjukhusvård till både schweiziska och internationella patienter. Swiss Medical Network består av 23 kliniker, 46 öppenvårdscentra och 15 kompetenscentra i 15 schweiziska kantoner och har högkvalificerade specialister inom alla medicinska områden. 

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
 

För mer information är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00, johan.lof@raysearchlabs.com

Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )709 564 217, bjorn.hardemark@raysearchlabs.com