We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande ”RaySearch samarbetar med GE Healthcare för att förbättra dosplanering vid strålningsbehandling av cancer”

RaySearch Laboratories AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelande som skickades ut kl 10.00 den 9 maj 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksfördning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl. 10.00 CET.

Korrigerat pressmeddelande i sin helhet:

RaySearch samarbetar med GE Healthcare för att förbättra dosplanering vid strålningsbehandling av cancer

RaySearch Laboratories AB (publ) är stolta över att kunna tillkännage ett samarbetsavtal med GE Healthcare, ett ledande globalt företag inom medicinteknik, diagnostik och digitala lösningar, för att utveckla en ny lösning för strålbehandlingssimulering och dosplanering som drar nytta av de senaste framstegen inom dosplaneringsteknologi.

Företagen strävar efter att kombinera RaySearchs avancerade dosplaneringssystem RayStation®* med GE Healthcares ledande simulatorsystem för multimodalitet (CT/MR/molekylära bilder) för att göra cancerbehandling snabbare och mer exakt. 

Enligt US National Institutes of Health genomgår mer än 60 procent av alla cancerpatienter strålbehandling1, vilket kräver högkvalitativa bilder för att kunna fokusera exakt på tumören samtidigt som frisk vävnad skonas. Precisionsbilder är grundläggande för att bestämma storlek, form och egenskaper hos tumörer och skilja på olika typer av frisk vävnad. En nyckelfråga för onkologer är den krångliga simuleringsprocessen och behovet av att navigera i flera system och arbetsflöden manuellt. Syftet med samarbetet är att förenkla denna process genom att möjliggöra vårdbeslut i simuleringsrummet. 

GE Healthcare och RaySearch vill göra det möjligt för sjukhus och cancerkliniker att implementera ett integrerat arbetsflöde som kommer att optimera den kliniska planeringen och resultaten av behandlingen. I en bransch som strävar efter att automatisera strålbehandlingsprocessen inför ett ökande antal patienter och förbättrade strålbehandlingsprocedurer, arbetar GE Healthcare och RaySearch för att sammanföra kompletterande teknologier och lösningar som främjar innovation och förbättrar strålbehandling inom cancervården.

Jan Makela, vd och koncernchef, Imaging, GE Healthcare: "GE Healthcare är glada över att samarbeta med RaySearch, då vi försöker förbättra precisionen vid vägledning inför planering och genomförande av strålbehandlingar. Cancervården kan bara förbättras om branschens olika aktörer samarbetar. Detta är ett av flera samarbeten som vi driver i syfte att förbättra för vårdgivare och patienter. Läkare menar att en av de största utmaningarna är att navigera i flera system för att få en tydlig bild av var cancercellerna finns. För att hjälpa till med detta arbetar vi med att hitta lösningar och teknologier inom strålbehandling som kompletterar varandra."

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories: "Mjukvara har en enorm potential och är nu drivkraften för innovation inom onkologi. Vi är mycket glada över att samarbeta med en stor partner som GE Healthcare, en av de största aktörerna inom precisionsinriktad vård, för att föra ut vetenskapliga framsteg till den kliniska världen. Våra produkter stödjer redan hundratals kliniker över hela världen i kampen mot cancer.”

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl. 10.00 CET.

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com 

 

Om GE Healthcare
GE Healthcare är en verksamhet på 17,7 miljarder dollar inom GE (General Electric). Som ledande global innovatör inom medicinteknik, diagnostik och digitala lösningar, gör GE Healthcare det möjligt för läkare att fatta snabbare och mer välgrundade beslut tack vare avancerad teknologi, analysverktyg och program och tjänster via sin Edison-plattform. Med över 100 års erfarenhet av vårdsbranschen och omkring 48 000 anställda globalt, verkar företaget i framkant av ett ekosystem som arbetar mot precisionshälsa och digitaliserad vård, med syfte att driva produktivitet och förbättra resultat för patienter, leverantörer, vårdsystem och forskare runt om i världen.
 
Om RaySearc
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

 1. NIH National Cancer Institute, Radiation Therapy and You: Support for People with Cancer, NIH Publication No. 17-7157, October 2016.