We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Norrlands universitetssjukhus väljer RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Region Västerbotten har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®* till strålbehandlingsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus.

Cancercentrums strålbehandlingsavdelning på Norrlands universitetssjukhus behandlar årligen omkring 1 900 cancerpatienter från hela norra Sverige. Centret har fyra linjäracceleratorer och även en mindre verksamhet för brachybehandling. RayStation kommer nu att bli centrets enda dosplaneringssystem för extern strålbehandling. I ordern ingår ny och avancerad teknologi som använder maskininlärningstekniker för automatiserad segmentering och planering.

Region Västerbotten valde att upphandla dosplanering fristående från övrig utrustning och hade funktionalitet som huvudsakligt urvalskriterium.

Jörgen Olofsson, sjukhusfysiker, Region Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus: ”Vid valet av nytt dosplaneringssystem var god användarvändlighet i kombination med funktionalitet i framkant viktiga kriterier för oss. Med RayStation får vi ett modernt och avancerat system som ger bra förutsättningar för effektiv strålbehandling för våra patienter såväl nu som i framtiden.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Sverige är ett föregångsland och ett centrum för forskning kring strålbehandlingsteknik. All forskning och utveckling på RaySearch sker i Sverige – 200 av våra medarbetare arbetar med detta. Norrlands universitetssjukhus och RaySearch har under många år samarbetat i olika forskningsprojekt och jag är mycket glad att vår teknologi nu kommer att användas kliniskt på ytterligare ett universitetssjukhus i Sverige.”

Om Norrlands universitetssjukhus
Norrlands universitetssjukhus, Nus, är det största sjukhuset i Västerbottens län och norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till nästan 900 000 människor. För att garantera sjukvård i toppklass samt värna och vidareutveckla spetsfunktioner satsar regionen särskilt på åtta så kallade profilområden. Ett av dessa är strålbehandling, vilket ingår i Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, som har en lång tradition av framgångsrik behandling och forskning. Läs mer på regionvasterbotten.se.

RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com