Pressreleaser

MedAustron första kliniken i världen att använda RayCommand för att behandla patienter

RaySearch är stolta över att kunna meddela att behandlingskontrollsystemet RayCommand®* är i kliniskt bruk på den innovativa kliniken EBG MedAustron GmbH i Wiener Neustadt i Österrike. Genom denna milstolpe blir MedAustron också den första cancerkliniken där RayStation®*, RayCare®* och RayCommand används tillsammans för att behandla patienter.

MedAustron är en banbrytande klinik inom jonbehandling och forskning, specialicerad inom avancerad cancerbehandling med protoner och koljoner, vilken är den mest avancerade formen av strålbehandling. Kliniken är en av endast sex jämförbara kliniker i hela världen.

RaySearch och MedAustron har samarbetat sedan 2012, då MedAustron var RaySearchs första kund inom dosplanering för koljonbehandling i RayStation. I juni 2019 beslutade MedAustron att ersätta andra befintliga system för att enbart använda mjukvara från RaySearch. Sedan dess har utvecklingsteamen på RaySearch och MedAustron arbetat tillsammans i ett unikt och nära samarbete för att utveckla både RayCare och RayCommand för att möta MedAustrons komplexa krav, där behandlingskontrollsystemet RayCommand fungerar som en sömlös länk mellan behandlingsmaskinen och dosplanerings- och onkologiinformationssystemen.

RaySearchs produkter förbättrar strålbehandlingen på MedAustron
När MedAustron nyligen tog först RayCare och sedan RayCommand i kliniskt bruk nåddes en milstolpe. De kliniska fördelarna med att koppla ihop de tre systemen RayStation, RayCare och RayCommand är bland annat förbättrade arbetsflöden mellan systemen samt automatiskt överförd data vid viktiga steg, centrala funktioner som bidrar till ökad operativ effektivitet och säkerhet under hela patientens strålbehandling.

Johannes Hopfgartner och Piotr Andrzejewski, projektledare på MedAustron, säger: "Vi ser tillbaka på en mer än treårig projektperiod tillsammans med RaySearchs utvecklingsteam. I detta omfattande och givande samarbete lyckades vi överföra MedAustrons väsentliga kliniska behov till de nuvarande versionerna av RayCommand, RayCare och RayStation. Vi ser fram emot att samarbeta och bidra till den fortsatta utvecklingen av mjukvaruportföljen.”

Markus Stock, Head of Medical Physics at MedAustron: “MedAustron har samarbetat framgångsrikt med RaySearch i mer än 10 år. RaySearchs integrerade mjukvaruplattform övertygade oss om att utöka vårt partnerskap till att även inkludera RayCare och det nyutvecklade systemet RayCommand. Det har lett till att vi är framtidssäkrade när det gäller arbetsflöden i och utanför behandlingsrummen. Vi kommer att fortsätta att tillsammans sträva efter ytterligare förbättringar av säkerhet, effektivitet och produktivitet samtidigt som vi fortsätter att ha patienterna i fokus.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi har sedan många år ett nära samarbete med MedAustron och jag är stolt över att kliniken, som ligger i framkant inom proton- och koljonbehandling i världen, har valt att enbart använda programvara från RaySearch. Jag är också mycket glad över den lyckade kliniska lanseringen av RayCommand och ser fram emot vårt fortsatta samarbete och att utforska möjligheterna inom protonbehandling tillsammans med det professionella teamet på MedAustron.”

Om MedAustron
MedAustron är en banbrytande klinik för jonbehandling och forskning, specialiserad på avancerad cancerbehandling med protoner och koljoner. Kliniken är en av endast sex jämförbara kliniker i världen. MedAustron har drygt 250 anställda och fungerar som en oberoende poliklinik men samarbetar även med andra österrikiska och internationella kliniker, universitet och forskningsinstitut. MedAustron ligger i Wiener Neustadt i Österrike. medaustron.at.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayCommand
Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand®* fungerar som en länk mellan behandlingsmaskinen, systemen för dosplanering och onkologiinformation samt koordinerar och organiserar de olika inblandade systemen, som bildtagningssystem, strålleveranssystem och patientpositioneringssystem. Effektiv koordinering är avgörande för att genomföra säkra och effektiva patientbehandlingar, oavsett vilken typ av behandlingsmaskin som används.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com