Pressreleaser

Instituto Europeo di Oncologia i Milano i Italien väljer RayStation och RayCare till sin protonklinik

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Instituto Europeo di Oncologia (IEO) Milano har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssytemet RayCare®* som kliniken ska använda vid strålbehandling med protoner.

IEO har använt RayStation för strålbehandling med fotoner sedan 2017. Centret, som använder en kombination av olika strålningsmaskiner, kommer att ta en protonmaskin från IBA i klinisk drift hösten 2023 och av den anledningen har de valt att utöka användningen av RayStation och även lägga till RayCare. Jämfört med andra lösningar ger kombinationen av RayStation och RayCare tillsammans med en IBA-maskin en mer integrerad och enhetlig lösning genom hela arbetsflödet. Upplägget kommer även att bidra till ökad digitalisering på centret.

Roberto Orecchia, forskningschef på IEO: "IEO är ett heltäckande cancercenter med fokus på att ge våra patienter den bästa vården. Implementeringen av protonbehandling är ytterligare ett viktigt steg för att upprätthålla vår höga vårdkvalitet. Vi är mycket glada att kunna kombinera IBA-maskinen med RayStation dosplaneringssystem och RayCare onkologiinformationssystem; de redan befintliga enheterna kommer att vara helt integrerade med den nya installationen. Jag är övertygad om att samarbetet med RaySearch Laboratories kommer att göra det möjligt för oss att stärka vår roll inom högteknologisk strålbehandling.”

Johan Löf, grundare och vd på RaySearch: ”IEO Milano är ett världsberömt center med lång erfarenhet av att använda RayStation. När de nu implementerar protonbehandling är jag glad att de har beslutat att utöka den befintliga installationen samt lägga till RayCare som sitt onkologiinformationssystem. RayStation är det klart marknadsledande dosplaneringssystemet för protonbehandling och denna order bekräftar det intresse vi nu ser för att addera RayCare för att skapa en integrerad lösning och få den fulla potentialen genom att ha alla RaySearchs system i samma mjukvaruplattform.”

Om Instituto Europeo di Oncologia

Instituto Europeo di Oncologia (IEO) i Milano är ett av världens mest prestigefyllda sjukhus och det snabbast växande cancercentret i Europa. IEO arbetar integrerat i kampen mot cancer, med såväl förebyggande insatser som diagnos, behandling, träning och utbildning samt grundläggande och translationell forskning. Läs mer på ieo.it.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv behandling, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com