Pressreleaser

Hong Kong Sanatorium & Hospital väljer RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Hongkong Sanatorium & Hospital har lagt en order på RayStation®* som dosplaneringssystem till sitt protonbehandlingscenter.

RaySearch har en stark position på strålbehandlingsmarknaden i Hongkong. Med den nya RayStation-ordern från Hong Kong Sanatorium & Hospital stärks den ytterligare och marknadsandelen är nu runt 30 procent.

Protonbehandlingscentret på Hong Kong Sanatorium & Hospital installerar Hitachis protonbehandlingssystem PROBEAT-V. Mjukvaran från RaySearch som centret valt inkluderar avancerad teknologi som IMPT (intensity modulated proton therapy), flermålsoptimering och full adaptiv planering, liksom konventionell fotonplanering med IMRT/VMAT (intensity modulated radiation therapy och volumetric modulated arc therapy) samt planering för Accurays behandlingssystem Radixact.

George Chiu, chef på avdelningen för strålbehandling, Hong Kong Sanatorium & Hospital: "Vi hade letat efter det bästa dosplaneringssystemet för vår protonanläggning när vi insåg att RayStation ger störst flexibilitet och flest synergier vid vårt center med många olika maskiner, såsom CyberKnife, Radixact och Versa HD. RayStations AI-funktion är också imponerande och kommer att bidra mycket till vår utveckling framöver.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är glada att kunna välkomna Hong Kong Sanatorium & Hospital som vår första kund i Hong Kong inom protonbehandlingssegmentet. Vi ser fram emot ett givande samarbete och möjligheten att kunna bidra till förbättrad vård för sjukhusets patienter.”

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00, johan.lof@raysearchlabs.com  

Torbjörn Wingårdh, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )72 582 55 63, torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com