Pressreleaser

Förslag avseende val av ny styrelseledamot

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Günther Mårder, vd för Företagarna, föreslås bli invald som styrelsemedlem i RaySearchs styrelse. Bakom förslaget står aktieägare med en majoritet av rösterna i RaySearch Laboratories. Beslutet kommer att tas på en extrastämma i november 2022.

Günther Mårder är född 1982 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2015 är han vd för organisationen Företagarna. Tidigare arbetslivserfarenheter är bland annat sparekonom på Nordnet Bank, vice ordförande på Better Finance och vd för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Günther Mårder är styrelseledamot i Spotlight Group AB, Lundqvist Trävaru AB och StyrelseAkademien Stockholm, samt styrelseordförande i och grundare av Kunskapsgruppen Sverige.

Günther Mårder är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Hans innehav i RaySearch Laboratories AB uppgår, per den 10 oktober 2022, till 57 219 aktier av serie B (inklusive närståendes innehav).

Günther Mårder, vd Företagarna: ”Som aktieägare har jag följt RaySearch med stort intresse det senaste decenniet. Bolaget har stor potential att göra verklig skillnad inom cancervården och därigenom skapa stora värden åt patienter, sjukhus, samhälle och aktieägare. Jag hoppas att mina breda kunskaper inom företagande och finansmarknad blir en katalysator för detta värdeskapande.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: Günther har ett starkt engagemang för RaySearch och kampen mot cancer. Jag tror att han kan bli ett utmärkt tillskott i RaySearchs styrelse.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com