We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Bokslutskommuniké 2021

”Under fjärde kvartalet 2021 ökade orderingången med 44 procent och nettoomsättningen med 18 procent. Rörelseresultatet uppgick till -17 (-15) MSEK,” säger Johan Löf, vd för RaySearch.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2021)

 • Orderingång 345,0 (239,1) MSEK
 • Nettoomsättning 188,0 (159,8) MSEK
 • Rörelseresultat -16,8 (-14,6) MSEK
 • Resultat efter skatt -16,0 (-14,2) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,47 (-0,41) SEK
 • Kassaflöde -20,7 (-21,5) MSEK
 • Orderstock 1 362,9 (1 169,2) MSEK vid slutet av perioden

TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2021)

 • Orderingång 807,8 (854,8) MSEK
 • Nettoomsättning 641,1 (651,6) MSEK
 • Rörelseresultat -53,5 (-3,5) MSEK
 • Resultat efter skatt -47,3 (-9,1) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -1,38 (-0,26) SEK
 • Kassaflöde -72,4 (61,9) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • I oktober togs RayCare i kliniskt bruk med Accurays behandlingssystem Radixact® på Swiss Medical Network i Schweiz.
 • RaySearch har fått en stor order på RayStation från Lanzhou Ion Therapy, en kinesisk tillverkare av acceleratorsystem.
 • RaySearch och IBA har utökat samarbetet kring protonbehandling inom områdena FLASH-behandlingar, arc-behandlingar med protoner och hantering av osäkerheter gällande tumörens läge.  
 • RaySearch och Mevion Medical Systems har utökat samarbetet för att utveckla dosplaneringstekniker för FLASH-behandlingar med behandlingssystemet Mevion S250i Proton Therapy System.
 • Ny version av RaySearchs onkologiinformationssystem RayCare lanserades (5B). Denna version möjliggör för kliniker att själva konfigurera och skräddarsy sina arbetsflöden för strålbehandling.
 • Ny version av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation lanserades (11B), med nya funktioner för adaptiva arbetsflöden, brachybehandlingar och strålbehandlingar med joner.
 • Under fjärde kvartalet tillträdde RaySearch huvudkontorets nya lokaler vilket påverkade koncernens balansomslutning väsentligt.
 • Ny CFO för RaySearch tillträdde den 15 november 2021.
 • RaySearch tecknade avtal med Proton International Arkansas om att leverera RayStation till UAMS Radiation Oncology Center.

COVID-19-PANDEMIN

 • Covid-19-pandemin, med väsentliga omprioriteringar i sjukvården, påverkade försäljningen negativt även under fjärde kvartalet. RaySearch bedömer att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

WEBCAST

Vd Johan Löf och CFO Torbjörn Wingårdh presenterar RaySearchs bokslutskommuniké för januari-december 2021 vid en webcast som hålls på engelska onsdagen den 23 februari 2022 kl 10:00-10:30 CET.

För att delta på webcasten, vänligen registrera dig via denna länk: https://raysearchlabs.creo.se/220223

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, vd, +46 8 510 530 00, johan.lof@raysearchlabs.com

Torbjörn Wingårdh, CFO, +46 70 00 394 76, torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com 

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari  2022 kl. 07.45 CET.

Om RaySearch 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.