We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Senaste nyheterna i RayStation, RayIntelligence och RayCare presenteras under ESTRO 2021

RaySearch Laboratories AB (publ) visar upp sina senaste nyheter inom mjukvara för onkologi under ESTRO 2021, 27 augusti till 30 augusti i Madrid. Deltagare kommer under kongressen att kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence® och onkologiinformationssystemet RayCare®*.

De senaste versionerna av RayStation och RayCare släpptes i maj 2021. En ny funktion i RayStation är dosplanering för Accurays CyberKnife®-system för strålkirurgi och stereotaktisk strålbehandling (SBRT). RayStation har stöd för optimering med de tre olika typerna av kollimering – fasta koner, Iris™ och Incise™ flerbladskollimator – samt alla CyberKnifes tekniker för att synkronisera behandlingen med patientrörelser i realtid (Synchrony®). I senaste versionen ingår även ytterligare nyheter inom maskininlärning för planering av fotonbehandlingar och robust planering av protonbehandling samt organsegmentering med användande av deep learning med modellstöd för organ i huvud-hals, thorax och pelvis regionerna.

Under mässan kommer det också finnas möjlighet att se dosplanering av brachybehandlingar med automatisk rekonstruktion av behandlingskanaler i kombination med kraftfull källtids-optimering, robust planering av protonbehandlingar med hjälp av maskininlärningstekniker, ultrasnabb Monte Carlo-dosberäkning, flermålsoptimering (MCO), Plan Explorer och många andra av RayStations avancerade funktioner.

Den senaste RayStation-versionen har utökad integration med onkologiinformations­systemet RayCare och styrsystemet RayCommand®*, som nu möjliggör att klinikens arbetsflöde blir ännu smidigare.

Bland de nya funktionerna i RayCare 5A som kommer att visas upp på mässan kan nämnas stöd för hantering av strålbehandlingsordinationer och en ny översikt över patientbehandlingar, inklusive information om patienten är redo för behandling. Flera funktioner har lagts till för att främja klinisk effektivitet och öka säkerheten genom att minska antalet manuella rutinuppgifter. Exempelvis har arbetsflödeshanteringen förstärkts genom introduktion av aktivitetshantering, stöd för skriptning och flera nya patentjournalsfunktioner.

RayIntelligence förenklar dataintegration och har stöd för analys av patient- och behandlings­populationer, forskningsaktiviteter, arbetsflöden samt extraherar automatiskt patient- och behandlingsdata från RayStation för visualisering och analys. Den första versionen av RayIntelligence släpptes i december 2020 och under ESTRO 2021 visas nu den senaste versionen 1C, som nu har utökad funktionalitet för analys och jämförelse av behandlingsplaner för patientpopulationer.

Deltagare under ESTRO 2021 är välkomna att delta fysiskt eller virtuellt på RaySearch lunchsymposium den 30 augusti kl 13.00 till 14.00 CEST. RaySearch VD och grundare Johan Löf kommer ge en introduktion av RaySearchs produkt- och företagsnyheter, Dr. Kai Schubert från universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland kommer presentera hur RayCare underlättar klinikens arbete i en komplex behandlingsmiljö, Jocelyn Mazurier, chefsfysiker, kommer tillsammans med Gwenaelle Sidorski, doktorand vid Oncorad-Group Garonne, Clinique Pasteur, Toulouse, France, att presentera deras kliniska erfarenhet samt utvärdering av RayStation och dess maskininlärnings-algoritmer.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.
Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på: www.raysearchlabs.com.

Om RayStation
RayStation® är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Om RayCare
RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet, och adaptiv strålterapi. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat onkologiskt analyssystem som ger mening till data och stärker cancerklinikernas möjligheter att nå nya nivåer av individanpassad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com
 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com