We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

ROYAL BRISBANE AND WOMEN’S HOSPITAL ANVÄNDER RAYSTATION I DEN KLINISKA VERKSAMHETEN

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) har behandlat den första patienten med dosplaneringssystemet RayStation®- i kombination med Varian iX** linacs. 

RBWH är det största medicinska centret i Queensland, Australien och är känt för sin framstående cancervård med tillgång till en rad avancerade behandlingsalternativ.  Sjukhuset valde RayStation som sitt nya dosplaneringssystem under 2019 på grund av systemets innovativa egenskaper, det adaptiva arbetsflödet och möjlighet till flermålsoptimering. Därmed möjliggör RayStation för RBWH att behålla sin position i cancervårdens framkant.

De första behandlingarna utfördes i januari 2021 med behandlingsstekniken 3DCRT och Monte Carlo-dosberäkning.

Strålbehandlingsteamet på RBWH kommenterar: ”De manuella och automatiska planeringsverktygen i RayStation 9B gjorde att planeringsprocessen för den första RayStation-patienten vid RBWH blev väldigt smidig. Möjligheten att skapa mallar utifrån klinikens specifika behov gör att planeringen blir effektiv och konsekvent för patienterna utan att vi behöver göra avkall på den kvalitet vi kräver för våra dosplaner. Väntetiden minimeras tack vare de korta beräkningstiderna för Monte Carlo-dosmotorn. För vår första patient krävdes en omplanering på grund av patientens kraftiga viktminskning i början av behandlingen. Möjligheten att följa och ackumulera levererad dos i RayStation och använda detta som bakgrundsdos för den nya planen var ovärderlig.”

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Vi är glada över att få hjälpa RBWH med utrullningen av RayStation i den kliniska verksamheten. Vi utvecklar kontinuerligt RayStation för att säkerställa att det fortsätter att vara det ledande dosplaneringssystemet med ett oöverträffat integrationsstöd för olika behandlingsmetoder och leveranssystem.  Australien är en viktig marknad för RaySearch, och vi förstärker vår lokala närvaro i landet för att kunna erbjuda en ännu högre servicenivå.”

Om Royal Brisbane and Women's Hospital
Australiensiska Royal Brisbane and Women’s Hospital är sedan länge känt som ett världsledande center för vård, forskning och innovation. Här finns nära 1000 vårdplatser och över 10% av all patientvård i Queensland utförs här. Sjukhuset tar även emot patienter från norra delarna av New South Wales samt Northern Territory.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Systemet innehåller unika funktioner såsom optimering utifrån flera kriterier, med fullt stöd för adaptiv 4D-strålbehandling. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

** Varian är ett varumärke som tillhör Varian Medical Systems, Inc. Det finns inte något kommersiellt, affärsmässigt eller annat samband mellan Varian Medical Systems och RaySearch Laboratories AB (publ) eller dess dotterbolag.


  
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Tel: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Tel: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com