Pressreleaser

RayStations senaste release, nu med stöd för Accurays CyberKnife® System

RaySearch släpper nu RayStation®* 11A, den senaste versionen av RaySearchs avancerade dosplaneringssystem. Den nya versionen innehåller både nya innovativa funktioner och en rad allmänna förbättringar.

En viktig ny funktion är dosplanering för Accurays CyberKnife® System för strålkirurgi och stereotaktisk strålbehandling (SBRT). RayStation har stöd för optimering med de tre olika typerna av kollimering – fast kon, Iris™ och Incise™  flerbladskollimator – samt alla CyberKnifes tekniker för Synchrony® spårningssystem i realtid. För att underlätta dosplaneringen är arbetsflödet detsamma som för andra behandlingstekniker i RayStation.

Stödet för CyberKnife-planering är i linje med RaySearchs ambition att göra dosplaneringen enhetlig för olika maskintyper och eliminera de komplikationer och extra steg som uppstår när flera olika system ska användas.

 Bland förbättringarna finns nu även stöd för preskription av specifika dosnivåer till multipla tumörer, användning av multipla GPU:er vid Monte Carlo-dosberäkning för fotoner, en snabbare optimering och en mer effektiv minnesallokering. En ny funktion i arbetsflödet är möjligheten att definiera toleranstabeller, vilka specificerar tillåtna avvikelser från olika maskininställningar. Toleranstabellerna kan väljas under planeringen och exporteras tillsammans med behandlingsplanen, vilket förenklar vid leverans av stråldosen.

Den nya RayStation-versionen har även utökad integration med onkologiinformationssystemet RayCare®* och behandlingsstyrsystemet RayCommand®*, så att klinikens arbetsflöde blir ännu smidigare.

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”RayStation 11A innebär ett viktigt steg framåt i vårt ständigt pågående uppdrag att göra dosplaneringen enhetlig och stödja så många olika behandlingsmetoder som möjligt. Med tillägget av CyberKnife-planering och djupare integration med RayCare och RayCommand ger vi både patienter och klinisk personal viktiga fördelar.”

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®.
De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com