Pressreleaser

RAYSTATION I KLINISKT BRUK VID YAMAGATA CARBON ION THERAPY CENTER

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att det nya koljonterapicentret vid Yamagata universitetssjukhus i norra Japan har behandlat sina första patienter med dosplaneringssystemet RayStation®*, i kombination med  Toshibas behandlingssystem. Centret öppnade i år, och de första behandlingarna genomfördes i februari 2021.

Det första fallet, en patient med prostatacancer, behandlades med lyckat resultat den 25 februari i behandlingsrummet med horisontell fast stråle. Antalet fall ökar stadigt, och den 18 mars hade 12 patienter med prostatacancer påbörjat sin behandling. Under de kommande månaderna kommer centret att börja använda roterande gantry för behandlingar av andra tumörområden.

Koljonbehandling är en avancerad form av strålbehandling som riktar in sig mot tumörer med högre precision och gynnsammare dosfördelning jämfört med foton- och protonstrålar. Den ger en högre sannolikhet för tumörkontroll samtidigt som dosen till den omgivande, normala vävnaden minimeras. Yamagata är det första koljonterapicentret i Japan som använder RayStation och den första anläggningen i världen som ligger i direkt anslutning till ett allmänsjukhus. Eftersom centret kan utnyttja sjukhusets resurser och infrastruktur kan det även behandla patienter som tidigare ansetts som riskfall, till exempel sköra äldre patienter och patienter med andra, samtidiga sjukdomar.

Yamagata universitetssjukhus och Toshiba valde tillsammans RayStation, baserat på RayStations enastående funktioner och omfattande stöd för den banbrytande behandlingstekniken. Installationen av RayStation innehåller bland annat kol-pencil beam-skanning med robust optimering med den så kallade microdosimetric kinetic model (MKM). Yamagata är det första centret som använder MKM med RayStation i den kliniska verksamheten. Andra funktioner inkluderar deformabel registrering, dose tracking och adaptiv behandling.

Dr Takayuki Kanai, sjukhusfysiker: ”Driftsättningsprocessen innehåller ett flertal tidskrävande moment, till exempel att skapa planer för kvalitetssäkring och att verifiera dosfördelningen. RayStations sofistikerade skriptningskapacitet och snabba dosberäkningar har varit till stor hjälp vid dessa moment. RayStation ger oss även ett mycket smidigt kliniskt arbetsflöde eftersom många funktioner, till exempel konturering, dosberäkningar, deformabel registrering och robust optimering, alla är integrerade i en och samma plattform. Detta är mycket svårt att uppnå för koljonbehandlingar med andra dosplaneringsystem.

Johan Löf, CEO för RaySearch: ”Vi är väldigt glada över att få uppleva de första behandlingarna med MKM i RayStation vid det avancerade Yamagata-centret. Banbrytande tekniker som koljonbehandling, har en enorm potential att förbättra resultaten vid svårbehandlade tumörer. Vi ser fram emot att ge fortsatt stöd till Yamagata universitetssjukhus så att de kan ge många fler patienter möjligheten.”

Om Yamagata universitetssjukhus
Yamagata universitetssjukhus är ett stort allmänsjukhus i prefekturen Yamagata i norra Japan. Sjukhuset grundades 1976 och omfattar en rad olika medicinska specialiteter, inklusive onkologi. Sjukhusets kliniska cancercenter öppnade 2007. Yamagata universitetssjukhus arbetar utefter en filosofi för ”djupt human och pålitlig medicinsk vård”.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och och annan mjukvara för heltäckande cancerbehandling till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Systemet innehåller unika funktioner såsom optimering utifrån flera kriterier, med fullt stöd för adaptiv 4D-strålbehandling. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.


Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Tel: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 
 
Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Tel: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com