Pressreleaser

RayStation i kliniskt bruk med CyberKnife på Centre hospitalier universitare vaudois (CHUV) i Schweiz

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) i Lausanne, Schweiz, blir första center i världen att behandla en patient med hjälp av dosplaneringssystemet RayStation®* i kombination med Accurays behandlingsmaskin CyberKnife®.

Den första behandlingen – av en patient med metastaser i hjärnan – genomfördes framgångsrikt 14 september. RayStation-modulen för CyberKnife-planering har stöd för optimering med de tre olika typerna av kollimering – fasta koner, Iris™ Variable Aperture och Incise™ Multileaf Collimator – samt alla CyberKnifes spårningstekniker för rörelsesynkronisering i realtid med Synchrony®.

CHUV har varit kund till RaySearch sedan 2017. I juni 2021 utvidgades samarbetet med kliniken när de beställde ytterligare RayStation-funktionalitet för automatisk planering och segmentering med hjälp av maskininlärningstekniker och planering för CyberKnife®. Centret planerar även att ersätta sitt befintliga onkologiinformationssystem med RayCare*, för att samordna och optimera arbetsflödena och behandlingsplaneringen. Dessutom var CHUV det första centret som köpte RayIntelligence®, det innovativa molnbaserade systemet för onkologisk analys som lanserades i december 2020. Framöver kommer CHUV att genomföra alla större aktiviteter inom strålbehandling, däribland dosplanering, registrering och verifiering av levererad dos, hantering av arbetsflöde och dataanalys, uteslutande med RaySearchs mjukvara.

Prof. Jean Bourhis, CHUV säger: ”Denna första behandling av en patient med CyberKnife i kombination med RaySearchs dosplaneringssystem är verkligen en stor prestation och öppnar nya vägar mot att använda ett enda enhetligt planeringssystem för alla våra strålbehandlingsmaskiner. Detta möjliggjordes genom ett utmärkt samarbete mellan teamen från Accuray, RaySearch och CHUV. Kvaliteten på dosfördelningen som togs fram med hjälp av det nya dosplaneringssystemet var exceptionellt bra.”

Johan Löf, RaySearchs grundare och vd, säger: ”Vi är mycket glada över att den första CyberKnife-behandlingen, där RayStation använts, har genomförts framgångsrikt på detta förstklassiga center. Vi är imponerade över hur snabbt systemet togs i kliniskt bruk; de nya RayStation-funktionerna beställdes så sent som i juni i år. Det är också tillfredsställande att se styrkan i samarbetet, hur industri och sjukvård tillsammans utvecklar ny teknik för att förbättra behandlingen för patienten. Vi ser fram emot att ytterligare utöka vårt samarbete med både Accuray och CHUV.”

Joshua H. Levine, vd, Accuray, säger: “Den framgångsrika första behandlingen på CHUV med vårt CyberKnife-system för strålbehandling och dosplaneringssystemet RayStation är en viktig milstolpe för våra organisationer och för patienterna. Genom samarbete mellan teamen på CHUV, Accuray och RaySearch ökar möjligheterna att planera och leverera exakt och individanpassad strålbehandling som möter varje patients unika behov. CHUV blir en förebild för andra sjukhus runt om i världen som vill förbättra vården för sina patienter med hjälp av CyberKnife och som samtidigt strävar efter att förenkla arbetsflödet genom att använda samma dosplaneringssystem för alla sina strålbehandlingsmaskiner.”

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om CHUV

Centre hospitalier universitaire vaudois är ett av totalt fem universitetssjukhus i Schweiz, de övriga finns i Genève, Bern, Basel och Zürich. CHUV är med sina 16 kliniska och medicintekniska avdelningar och ett stort antal tjänster kända för sina akademiska prestationer inom vård, forskning och undervisning. CHUV är också ett välkänt center inom medicinsk utbildning och forskning tack vare ett samarbete med Faculté de Biologie et de Médicine (FBM) och École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Dessa institutioner utgör tillsammans ett stort campus i området runt Genèvesjön.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Om RayCare

RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård.

Om RayIntelligence

Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence är ett molnbaserat onkologiskt analyssystem som ger mening till data och stärker cancerklinikernas möjligheter att nå nya nivåer av individanpassad vård genom insikter baserade på kliniska data.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

 

För mer information vänligen kontakta: 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8-510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Peter Thysell, finanschef, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)70 661 05 59 
peter.thysell@raysearchlabs.com