Pressreleaser

RaySearchs vd säljer aktier – kvarstår som långsiktig aktieägare

RaySearchs grundare och vd, Johan Löf, har sålt 100 000 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB (publ) under perioden 27-30 december 2021. Johan Löf kvarstår som långsiktig aktieägare och äger efter försäljningen 6 243 084 av serie A och 318 393 aktier av serie B, vilket motsvarar 19,1 procent av det totala antalet aktier och 56,8 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: ”Försäljningen sker av privatekonomiska skäl. Jag är fortsatt fullt engagerad i bolaget och har en stark tilltro till RaySearchs framtid. Vi står inför många spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla RaySearch mot våra strategiska mål.”

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 
 
Torbjörn Wingårdh, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )72 582 55 63
torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com