We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch publicerar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2020

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper preliminära siffror för fjärde kvartalet 2020. Orderingången beräknas minska med 14 procent till 239 (277) MSEK. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 förväntas uppgå till 160 (234) MSEK och rörelseresultatet beräknas uppgå till -16 (22) MSEK. Periodens kassaflöde uppgår till -21 (8) MSEK.

”Covid-19-pandemin har fortsatt haft en negativ inverkan på bolagets omsättning och resultat under fjärde kvartalet, främst genom att order har fördröjts. Därtill har vi inte uppfyllt samtliga kriterier för att kunna redovisa intäkter för flera stora order som vi erhöll i slutet av året samt för två kontrakt avseende vårt nya behandlings-styrsystem RayCommand som lanserades i december. De huvudsakliga leveranserna för dessa kontrakt har skett och intäkterna beräknas istället kunna redovisas gradvis under helåret 2021”, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB.

”Trots utmaningarna på kort sikt, är vi positiva inför framtiden. Kassaflödet för helåret 2020 var bra, plus 62 MSEK, och bolagets finansiella ställning är mycket stark. Det underliggande behovet av effektiva mjukvarulösningar för cancerbehandling är oförändrat och behandling av cancerpatienter är högt prioriterad. Vår bedömning är därför att marknaden och efterfrågan på våra produkter normaliseras till tidigare nivåer när covid-19-pandemin klingat av”, avslutar Johan Löf.

Ovanstående siffror är preliminära och en fullständig bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020 släpps den 23 februari 2021 kl 07:45 CET, såsom tidigare meddelats. I samband med detta kommer RaySearch att hålla en telefonkonferens den 23 februari 2021 kl 16.00 CET med VD Johan Löf och CFO Peter Thysell.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD                   Telefon: +46 8 510 530 00              Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO           Telefon: +46 70 661 05 59              Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 10.27 CET.
 

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancer-behandlingar. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologi-informationssystem RayCare* över hela världen. I december 2020 lanserades även behandlingsstyrsystemet RayCommand*, samt RayIntelligence, en serie data-baserade maskininlärningsprodukter. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.